Új esztendő, új lehetőségek a vármegyében

Miként az új esztendőbe lépünk, tisztelt olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy a városainkat s községeinket is magukba foglaló közigazgatási egységek, az egykori megyék vasárnappal vármegyékké kereszteltettek át. A számunkra egyébként is ropogósan hangzó Csongrád-Csanád megye e nap első percétől fogva tehát immáron Csongrád-Csanád vármegye.

Nem tagadjuk, hogy e változtatás áldozatokat kíván részünkről, legyen szó akár a költségekről, akár arról, hogy mindezt meg kell jegyeznünk. Tizenkilencszeresen. Utóbbira akademikusok ajánlotta megoldás, ha a megye elé illesztjük a vár szót, s így kapjuk meg az adott terület új elnevezését. Szeged és vidéke derék érett népének értelmi erejében ebben nem lesz nehézsége.

Az annyi kecsegtető reménynyel beköszöntött 2022-diki év letűnt, anélkül, hogy látható eredményt volnánk képesek fölmutatni. Lett-e a küzdelmeknek valami erkölcsi eredményük? Nyert-e a közélet terén nyilvánult működés által nemzetünk lelki erőben, vagy kivívta-e azok által a többi nemzetek méltánylatát és tiszteletét nagyobb mérvben? Netán épp ezek ellenkezője következett be?

E kérdésekre való felelet nem lehet a mai nap feladata. Részint azért, mert a viszonyok nem olyanok, hogy tartózkodás nélkül lehetne nyilatkozni, részint pedig azért is, mert a múlthoz sokkal közelebb állunk, hogysem egészen részrehajlatlan ítéletet hozhatnánk felőle, habár a múlt év mozgalmairól kisebb-nagyobb mértékben mindünk elmondhatja, és minden fórumon el is mondja: ez az év is kurva szar volt.

Hányadik ilyen évet éljük, arra senki se emlékszik. Ez volt a legkiábrándítóbb, vagy valójában mind egyforma? Arra se. Annyi bizonyos, hogy a közélet teréről hinni szeretjük, csak rövid időre leszoríttattunk. Majd jobbra fordul. De ebből koránsem következik az, hogy most már összedugott kézzel, tétlenül nézzük a dolgok menetét, s hazafias bánatunk érzetében a közjólét előmozdításához semmivel se járuljunk. Az új esztendővel új lehetőségek virradnak Csongrád-Csanád vármegyében is.