Szabadkán már megvan a költségvetés jövőre

A Szabadka városi képviselő-testület csütörtöki ülésén 57 képviselő szavazott a 2024-es költségvetésről, ezt 53 igen 4 ellenző szavazattal elfogadták. Az új költségvetési terv szerint a város 10,4 milliárd dinár gazdálkodási kerettel rendelkezik a következő évre, ami nagyjából 32,6 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg körülbelül 10 százalékkal több, mint az előző évben volt.

Összehasonlításként: Szeged 2023-ban valamivel több mint 70 milliárd forintból gazdálkodott. Ez bár közel 120%-kal több a szabadkainál, Szegeden többen is élnek, igaz, csak másfélszer annyian.

A szabadkai költségvetésben kiemelkedő részt, 26 százalékot, vagyis 2,5 milliárd dinárt fektetnek beruházásokba, különös tekintettel a már elkezdett projektek befejezésére. A költségvetés legnagyobb beruházása a Népszínház felújítása és bővítése, amelyre 1,7 milliárd dinárt szánnak. Palicson egy új egészségház építése is tervben van, melynek költsége 103 millió dinár lesz.

További beruházások közé tartozik a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény központi konyhájának kiépítése 56,5 millió dinárból, valamint annak 54 millió dináros felszerelése. Két óvoda, a Mandarin és a Sanda Marjanović, is megújulásra kerül, összesen 207,5 millió dinár értékben.

A város tervezi a jégkorongstadion műszaki projektjének elkészítését és a városi szeméttelep felszámolását is az új évben. A költségvetésből azonban kimaradt a kettes kaszárnya területén tervezett többfunkciós sportcsarnok és a Városi Stadion felújítása, emlékezik meg a Szabad Magyar Szó.