Ez az a nyilatkozat, amelyet felolvastak az iskolák előtt

Valamennyi szegedi iskolában felolvasták ma részleteiben vagy egészében az alábbi nyilatkozatot, így azt mi is közre adjuk alább, változattások nélkül, teljes terjedelemben.

„Kedves Kollégák! Szabadságszerető Barátaink! 

Alulírottak, a szegedi és Szeged környéki oktatási és nevelési intézmények dolgozói, tanárai, oktatói, alkalmazottai ma, 2022. október 14-én, a következő nyilatkozatot tesszük:

  1. Kinyilvánítjuk, hogy az elkövetkezőkben közösen lépünk fel az oktatás bármely részterületének a képviseletében – az óvodáktól az általános iskolákon át a gimnáziumokig, a Szakképzési Centrumok intézményeitől a tankerületi iskolákig. Nem hagyjuk, hogy megosszanak bennünket, hiszen a céljaink közösek: egy élhetőbb, érdemben megfizetett, színvonalas munkát garantáló szisztémáért küzdünk!
  2. A leghatározottabban elítéljük a hatalom megfélemlítési módszereit, amivel az oktatásügy jobbá tételéért harcoló kollégáinkat büntetik, megalázó módon fenyegetik, méltatlanul elbocsátják! Követeljük, hogy a szólás- és véleménynyilvánítás alkotmányos jogának bármely erőszakmentes kifejezése mindenkit megillessen, ezért semmilyen retorzió senkit ne érhessen!
  3. Kijelentjük, hogy itt helyben, Szegeden nem tűrjük, hogy bárkit meghurcoljanak, ha a jelenlegi oktatáspolitikával szemben jogosan és határozottan fellép. Amennyiben ez megtörténne, a nyilvánosság minden rendelkezésünkre álló erejével fogjuk megvédeni kollégáinkat, legyen az óvodai, iskolai, gimnáziumi vagy a szakképzésben dolgozó munkatársunk! Egységesen állunk ki egymásért!
  4. Követeljük, hogy az erőfitogtatás esztelenül fenyegető politikáját váltsa fel az azonnali változásokat garantáló, érdemi döntéshozókkal folytatandó tárgyalási hajlandóság – kezdjék el az oktatás és nevelés minden területén a megalapozott reformfolyamatok elindítását!
  5. Meggyőződésünk, hogy a ránk bízott gyerekek és diákok érdekeit nem a bénító rettegés, nem a hamis fegyelem béklyója, nem az elfojtott vélemény, hanem a közös érdekeinkért folytatott nyilvános dialógus és a félelem nélküli beszéd szolgálja. Ezért valódi sztrájkjogot, autonóm szervezeti struktúrát, döntési jogokkal felruházott tárgyalópartnerek fellépését sürgetjük!

Deák Ferenc szavai adjanak nekünk és minden magyarországi pedagógusnak erőt:

»Az elnyomás csak gyávaságot szül, s csak a szabadság boldogító érzete képes független elhatározást ébreszteni a szabad polgárok keblében.«

Ezért mi most, itt Szegeden, közösen, egymásért és minden meghurcolt kollégánkért szolidaritási fogadalmat teszünk!

Együtt sikerülni fog!

Szeged, 2022. október 14-én”

Fotó: Bálint András / Szegeder

>>> Ez a cikk egy élő közvetítés része. Tovább a közvetítésre! <<<