Szerdán reggel élőlánccal tiltakoznának a szegedi Gábor Dénes technikum előtt

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közleményében azt írja, szerdán reggel 7 óra 30 perckor Szegeden is tiltakoznak a kormány ellen egy élőlánccal a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium előtt.

A PDSZ a Mars térnél lévő intézménynél rendezett tiltakozással fejezné ki szolidaritását a közoktatásban dolgozó tanárok, valamint a diákok iránt. A közlemény szerint huszonegy pontban foglalták össze követeléseiket az oktatás kapcsán.

A szakképzésben dolgozók számára a következőket akarják elérni:

 1. Az oktatásügynek önálló minisztériumot kell létrehozni. Az oktatásra fordított költségvetési kiadásokat növeljék a GDP arányában az eddigi kétszeresére.
 2. Meg kell szüntetni a szakképzés leválasztását a közoktatásról, és a szakképző intézmények irányítását is az önálló oktatási minisztérium alá kell rendelni.
 3. A szakképzésben dolgozók jogállását állítsák vissza a 2020. január 1-jét megelőző állapotba, kerüljenek ismét közalkalmazotti jogviszonyba, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá, részesüljenek az ezzel járó kedvezményekből.
 4. A szakképzésben dolgozókra nézve is a közalkalmazotti bértábla legyen a mérvadó, amelyet a mindenkori minimálbérhez kell igazítani.
 5. A közoktatásban dolgozók bére, így a szakképzésben dolgozók bére is érje el a versenyszférában hasonló végzettséggel dolgozók átlagbérének legalább 85 százalékát.
 6. A szakképzési centrumok megszüntetésével csökkentsék az oktatásirányítás centralizációját, növeljék az egyes intézmények önállóságát.
 7. Az egyes intézmények saját bevételei felett az intézmények maguk rendelkezzenek.
 8. A szakképzési intézményekben dolgozók bérpótlékának biztosítása állami finanszírozással történjen, és ne az intézmények által kigazdálkodott keretből.
 9. A nevelőtestületnek legyen egyetértési joga az intézményi vezetők kiválasztásában.
 10. Biztosítani kell a tanári szabadságot a tankönyvek kiválasztása és a tananyag összeállítása terén.
 11. Fokozatosan csökkentsék a tanárok és oktatók kötelező óraszámát heti 18-ra, hogy egyéb munkaköri feladataikat ne a pihenőidő rovására kelljen elvégezniük.
 12. A tanévre számított órakeretet el kell törölni, mert egyenlőtlen és igazságtalan munkaterhelést eredményez.
 13. Az órarend szerinti túlórákat és az eseti helyettesítésből eredő túlmunkát minden esetben fizessék ki.
 14. A munkaidő-nyilvántartást jelenlegi formájában mint fölösleges adminisztratív terhet meg kell szüntetni.
 15. A tanároknak legyen szabad döntési joga az akkreditált továbbképzések kiválasztásában.
 16. A kötelező továbbképzések munkaidőben és a munkáltató költségén történjenek.

A szakképzésben tanulók szempontjából a következő elvárásokat támasztják a kormányzat felé:

 1. Történjen meg a NAT felülvizsgálatával a kötelező tananyag radikális csökkentése.
 2. A tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve csökkenteni kell a tanulók tanóráinak a számát.
 3. Történjenek konkrét intézkedések a tanulók kiégésének megelőzésére. Növeljék az intézményekben dolgozó pszichológusok és szociális munkások számát.
 4. Ki kell dolgozni az osztály- és tanulmányi kirándulások finanszírozási rendszerét.
 5. Ingyen tankönyv helyett kapjon minden tanuló és tanár ingyen notebookot, valamint korszerű interaktív tananyagokat.

Mint azt még a múlt héten megírtuk, városunkban a Deák Ferenc Gimnáziumban folytatódik a gördülősztrájk, így hétfőn, szerdán és pénteken is tiltakoznak egyes tanárok az oktatásügy helyzete miatt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK:

A Deák Ferenc Gimnázium közel 30 tanára sztrájkolt ma, a jövő héten folytatják

Kedden és csütörtökön vettek részt a gördülő sztrájkban a Deák Ferenc Gimnázium tanárai. Közel 30 tanár sztrájkolt a több mint 70 fős karból az első két tanóra alatt, vagyis reggel 8 és 10 között.