Megint keresik annak a kecskési villamosvonalnak a tervezőjét, amely Szabadkáig megy majd

Nem érkezett egyetlen ajánlat sem még augusztus végén a Szeged–Szabadka tramtrain-rendszer magyar szakaszának megtervezésére, ezért érvénytelen lett a kiírás. Meg is jelent a napokban az új felhívás, hogy ismét megpróbálnak tervezőt találni rá, első ránézésre a műszaki tartalom sem csökkent szerencsére. Ez alapján az elmaradt 4-es villamos rekonstrukciója is meg fog valósulni, Kecskés, de akár Alsóváros is új villamosvonalat kaphat, erről írtunk korábban.

Lázár János még idén januárban, a tramtrain-járművek szentesi átadóünnepségén azt is bejelentette, hogy a vasútvillamos 2024-re Hódmezővásárhely után Szabadkára is eljuthat. A merész ígéret megvalósulása érdekében a magyar és a szerb kormány megállapodott abban, hogy első lépésként 2022-re helyreállítja a vasúti közlekedést a két város között, így 2022 év végétől – vagy amikor elkészül – már járhat vonat Szabadkára, egyelőre csak a tram-train megvalósítása csúszik.

A szabadkai tramtrain-rendszer alapvetően új pálya építését is tartalmazza Szegeden belül, de független a vasúti pálya felújításától, mivel az egy másik projekt, ettől még fogják használni azt. Tudomásunk szerint a plusz négy opciós Stadler Citylinket – amely Szeged és Hódmezővásárhely között is jár – azért vették meg végül, mert Szabadkára akarják járatni őket.

A most kiírt tender alapján a tervezési fázis egészen az engedélyezési tervekig tart, tehát ezzel előkészítik a terepet a kivitelezéshez, hogy az már el is kezdődhessen utána. Először azonban el kell dönteni, hogy melyik nyomvonalat választják továbbtervezésre a már elkészült előtanulmány alapján. Jelenleg a „B” jelű nyomvonal „B1” és „B2” jelű változatait akarják továbbvinni, amiről nincs ugyan képünk, de úgy kell elképzelni Szabadka felől, hogy

 • jön a tram-train, majd megáll a nagyvasúti pályán Szentmihályon.
 • Szentmihály után – ahol egykoron a Szegedi Gazdasági Vasút szerelvényei is letértek a nagyvasút mellől Alsóváros felé – leválik a nagyvasútról és Kecskés előtt ráfordul a városrész főutcájára, az 5-ös főúton.
 • Ezt követően keresztezi a tram-train a vasutat – és itt feltehetőleg aluljáró fog épülni a tram-train és a közút számára is –,
 • majd eléri a kecskési villamosvégállomást, ahol most a 4-es vonala végződik.

Fotó: Szűcs Dániel / Szegeder

Ha már 4-es villamos: a tram-train kiépítése kapcsán szinte biztos, hogy felújítják a vonal Dugonics tértől délre fekvő szakaszát is, melyet terveztek is korábban, de időközben törölték, valószínűleg ezért. Itt elérkeztünk a „B1” és „B2” jelű változatokhoz, azaz két különböző, lehetséges befejezés lenne:

 1. Az egyik lehetséges változat szerint a tram-train a 4-es vonalán bemegy a belvárosba, és akár Tarjánig is elmegy, vagy az Anna-kútnál egy új ívet építenek a Centrum felől a rókusi vasútállomás felé, így biztosítva azt, hogy Hódmezővásárhelyig átszállásmentes legyen az út Szabadkáról.
 2. Egy másik alternatíva szerint azonban egy teljesen új, soha nem létezett villamos-szárnyvonal épülhet ki Alsóvároson úgy, hogy a tram-train a Vám téren leágazik dél-keleti irányba, és a Rákóczi utcán keresztül éri el a Nagyállomást.

Fotó: Bálint András / Szegeder

A tervek kiválasztását fel kell küldeni jóváhagyásra az ITM-hez és Lázár János kormánybiztoshoz is. Ezt követően az elfogadott nyomvonalváltozat véglegesített állapotára teljeskörű engedélyezési tervcsomagot kell elkészíteni és a szükséges engedélyeket megszerezni az alábbiak szerint:

 • A Szeged-Szabadka nagyvasúti vasútvonal magyarországi szakaszára (13 vágánykilométer) vonatkozóan a teljeskörű engedélyezési terveinek készítése,
 • a szükséges kapcsolódó közúti tervek elkészítése,
 • forgalmi üzemi vizsgálat, valós idejű számítógépes vasútüzemi szimuláció elvégzése, kiegészítve a műszaki leírásban rögzített erősáramú szimulációval,
 • megközelítőleg 3,5 vágánykilométernyi új vasúti pálya Szeged belterületén – melyből nagyságrendileg 1,8 vkm egyvágányú –, felsővezeték létesítéssel,
 • az új pályaszakaszon két új megállóhely és egy hurokvégállomás kialakítása,
 • a megközelítőleg 6 vágánykilométer hosszú meglévő villamosvonal tram-train közlekedése miatt szükségé váló korszerűsítése, a meglévő energiaellátó rendszer, felsővezeték-rendszer korszerűsítésével együtt és ezen belül kb. 1,1 vágánykilométernyi kétvágányú rész tervezése,
 • 8 megállóhely átépítése a meglévő villamosvonalon,
 • csatlakozó útépítések, közműépítések, zöldfelületi beavatkozások a vasúti pályaépítéssel érintett szakaszokon,
 • közúti műtárgyon való átvezetés, amely más projekt keretén belül épül,
 • új nagyvasúti és városi vasúti átmenet megtervezése,
 • új nyíltvonali kiágazás kialakítása a 136-os (szabadkai) vasútvonalon,
 • közúti vasúti jelzőberendezés és nagyvasúti biztosítóberendezés létesítése, fejlesztése a beavatkozással érintett szakaszokon, a két rendszer illesztése,
 • közmű genplán elkészítése.

Minderre a tervezőknek – ha ezúttal lesz jelentkező – két évük van. A pályázatot erre a felhívásra 2022. január 13-áig adhatják le, ami után még az eredmények kiértékelését követően lép életbe ez a két év. Az építkezés némi bürokratikus aktatologatás és a kivitelezők megpályáztatása, majd a nyertes kihirdetése után indulhat el.

Csak mellékesen érdemes megjegyezni, régen olyan elképzelések is voltak, hogy simán átviszik Rókusra vasúton a szabadkai tram-traint, és ott jönne be az 1-es villamosra, mint a vásárhelyi. Illetve az „A1” és „A2” változatokat is csak nemrég söpörték le az asztalról, ami alapján a régi Tisza teherpályaudvarnál jött volna be a tram-train az Indóház tér elé, azaz kvázi elvesztette volna tramtrain-jellegét, kivéve ha onnan tovább ment volna valamerre, például az Európa liget felé villamosként.