Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvény miatt

Az Európai Bizottság szerdán úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az uniós jog megsértése miatt. A testület azután döntött így, hogy alaposan megvizsgálta és értékelte a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényt, melyet decemberben fogadott el az magyar parlament.

Az EB úgy véli, a jogszabály sérti az elsődleges és másodlagos uniós jog számos rendelkezését, többek között:

  • az uniós demokratikus értékeket;
  • a demokrácia elvét és az uniós polgárok választójogát;
  • az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített számos alapvető jogot (például a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, az egyesülés szabadságát, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, az önvádra kötelezés tilalmát és az ügyvédi titoktartási kötelezettséget);
  • a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi követelményeket;
  • valamint számos, a belső piacra alkalmazandó szabályt.

Két hónapja van a kormánynak, hogy válaszoljon a felszólító levélre, de ha nem orvosolja az EB kifogásait, akkor az úgy határozhat, hogy egy indoklással ellátott véleményt küld. Az eljárás vége per, azt követően pedig pénzbírság lehet.