Mi a meghatalmazás, és mire jó? (X)

Mi a meghatalmazás, és mire jó?

A meghatalmazás a meghatalmazó által adott egyoldalú jogi nyilatkozat, amelynek fő funkciója az, hogy valamely más személyt (vagy szervezetet) feljogosítson arra, hogy az ő nevében és javára ügyeiben eljárjon. A meghatalmazott képviseli a meghatalmazót, az ügyintézés során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat a meghatalmazó számára a nevében.

A meghatalmazás tartalma attól függ, hogy a meghatalmazó milyen célból adja. Annak ellenére, hogy viszonylag szabadon alakítható tartalmilag, vonatkoznak rá törvényi rendelkezések. Szabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

  1. A meghatalmazást a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz, vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akinél a meghatalmazott képviselőnk jogosult lesz jognyilatkozatot tenni.
  2. A meghatalmazást olyan formában tehetjük meg, amilyen a képviselőnk által megtehető nyilatkozat formája lesz.
  3. A meghatalmazás addig érvényes, amíg a meghatalmazó vissza nem vonja, vagy a meghatalmazáson rögzített határidőig, ami akár egy feladat elvégzéséhez is köthető, de maximum 5 évig
  4. Meghatalmazóként nem mondhatunk le arról a jogunkról, hogy a jövőben visszavonjuk a meghatalmazást, vagy hogy korlátozzuk a terjedelmét. Vagyis a meghatalmazást a későbbiekben bármikor visszavonhatjuk vagy módosíthatjuk mivel egy az irat egy egyoldalú jogi nyilatkozat.
  5. Adhatunk egyszeri, vagy általános meghatalmazást.
  6. A meghatalmazott képviseleti jogának a terjedelmét az határozza meg, hogy mi az a cél, amit a képviselet létesítésével el szeretnénk érni.

A meghatalmazás megírása történhet teljes mértékben kézzel, de lehet gépelt, digitális irat is. Több ügy intézése érdekében célszerű alapos, jogszabályokhoz aktualizált általános meghatalmazást, okos dokumentumot írnunk.

Mit tehet a meghatalmazott a meghatalmazás alapján?

A meghatalmazás legfontosabb következménye, hogy képviseleti jog keletkezik, amelynek időtartama és terjedelme a meghatalmazó akaratától is függ. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazott érvényesen csak azt teheti meg, amire a meghatalmazó a meghatalmazásban felhatalmazta őt.

Vannak olyan jogi kötelezettségeink, amelyek esetén a meghatalmazott személy vagy szervezettel szemben szigorúbb követelményeket támaszt a törvénykönyv. Ilyenek például a bírósági polgári peres ügyek és végrehajtási ügyek.

Fontos kiemelnünk, hogy a meghatalmazás nem jelent kötelezettséget a meghatalmazottnak, hiszen ez egy egyoldalú nyilatkozat, amely feljogosítja őt, az ügyintézésre.