Román-magyar együttműködéssel javították a Maros alsó szakaszának árvízi biztonságát

Az árvízi kockázat csökkentését célozta az a projekt, melyet közösen valósított meg a Maros-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ABAM, Románia), illetve a szegedi székhelyű Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az Interrreg V-A Románia-Magyarország Program keretében a román és magyar oldalon egyaránt olyan beruházások valósultak meg 2022 tavaszáig, melyek a Maros folyó közös érdekeltségű szakaszán növelik az árvízi biztonságot.

A „FORMURES – Flood risk management improvement on the Mures river in the coress border area” (Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határmenti területeken) elnevezésű projekt magyar oldali célja a Maros folyó magyarországi szakaszának jobb partján elhelyezkedő, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Makói szivattyútelep rekonstrukciója. Az 1962-ben létesült szivattyútelep napjainkban is kettős funkciót lát el. Egyrészt Makó és Maroslele települések környezetében összegyülekező belvizek Maros folyóba történő átemelését végzi, másrészt a folyóból öntözővizet tud biztosítani a mezőgazdasági területekre.

A szivattyútelep egyes elemei a folyamatos karbantartás ellenére koruknál fogva elavultak voltak, nagyobb volumenű rekonstrukciójuk szükségessé vált, mivel már nagymértékű árvízi kockázatot hordoztak. A projekt során a szivattyútelep mélyvezetésű nyomócsövének teljes hosszúságú rekonstrukciójára valamint az árvízvédelmi töltés vízoldalán szivárgás gátló vízzáró résfal létesítésére volt szükség. Ezt követően a vízoldali elzáró szerkezet felújítására, kezelőtornyának teljes átépítésére, valamint a hozzá kapcsolódó bejáró híd kicserélésére került sor.

A vezető partner, a Maros-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közös érdekeltségű határmenti területen, a Maros jobb partján lévő Arad város védelmét szolgáló árvízvédelmi műtárgyak rekonstrukcióját végezte el. Mintegy 2,5 kilométer hosszú szakaszon újult meg az árvízvédelmi fal, és a Maros folyó belterületi szakaszán partvédelem épült. A román fél vezetésével sor került a meglévő vízügyi (hidrológiai és geoinformatikai) adatbázisok egyeztetésére, kiegészítésére és összehangolására, valamint közös árvízi elöntési „haváriatérképek” készültek, lefedve a Maros folyó Makó-Nagylak közötti 21 kilométeres határszakaszát.

A beruházás befejezésére 2022 májusában kerül sor. Teljes költségvetése 2 685 559 euró, amelyből 2 282 725,15 euró vissza nem térítendő támogatást nyújt az Európai Regionális Fejlesztési Alap.

 Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.