Kutatás: A dél-alföldi cégeket erős beruházási kedv jellemzi, de nagy a munkaerőhiány

Ezer hazai tulajdonú kis- és középvállalkozás bevonásával végzett átfogó kutatást a Makronóm Intézet annak érdekében, hogy feltárja azokat a közös jellemzőket, amelyek nemzetközileg is sikeressé teszik a magyar ipari termelő cégeket. Az elmúlt tíz évben nem készült hasonló léptékű és mélységű vállalati elemzés Magyarországon.

Számos izgalmas összefüggést hozott a felszínre a Makronóm Intézet által végzett, Az évtized nyertesei névre keresztelt átfogó, országos, vállalati kutatás. Az összesen ezer, magyar tulajdonú, ipari vállalkozás bevonásával készülő, cégvezetői mélyinterjúkon alapuló, átfogó elemzés legfőbb célja, hogy feltárja azokat a faktorokat, jellemzőket, amelyek közösek a legígéretesebb magyar ipari vállalkozásokban. A kutatás eredményeit egy hétállomásos, országos roadshow keretében ismertetik meg a szakmai közönséggel és a vállalkozói szférával a következő hetekben.

A rendezvénysorozat második állomását Makón tartották február 18-án. 

A vizsgálat legfontosabb megállapítása, hogy mára kialakult és egyre szélesedik egy olyan, hazai tulajdonú vállalati réteg Magyarországon, amelyek regionális (vagy még nagyobb) multicégekké, versenyképes, innovatív, stabil növekedést felmutató társaságokká fejlődhetnek majd az évtized végére. Az „évtized nyertesei” közé a kutatásba bevont összesen ezer cég felső 25%-a, tehát mintegy 250 vállalkozás sorolható. A Makronóm Intézet külön regionális bontásban is vizsgálta a kutatásban résztvevő vállalkozásokat. Ez alapján az látható, hogy

az elemzésbe bevont dél-alföldi cégeket erős beruházási kedv jellemzi,

a megkérdezett vállalkozások 92%-a vett már részt EU-s pályázaton. A vizsgálatba bevont cégek 78%-át érinti a generációváltás problémaköre, ami magasabb az országos átlagnál, míg a megkérdezett cégek többsége, 83%-a nyilatkozta, hogy munkaerőhiánnyal szembesül: a szakképzett, betanított munkaerő operátor, technikus, segédmunkás , valamint a mérnök, nyelvtudással rendelkező munkaerő hiánya jelent problémát. A kutatás rávilágított továbbá, hogy a Dél-Alföld ipari cégeinek közel kétharmada, vagyis 65%-a megtartotta vagy növelni is tudta export tevékenységét a pandémia ellenére.

A vizsgálat számos egyéb megállapítás mellett arra is rámutat, hogy a legsikeresebb magyar ipari cégek hatszor nagyobb mértékben fektetnek új technológiákba és know-how-ba, illetve képzésekbe, mint az átlag, illetve rendszeresen és nagy mértékben exportálnak: 72%-uk rendszeresen exportál, egyharmaduknál exportból származik az árbevétel több, mint fele.

A Makronóm Intézet a következő hetekben folytatja országos szakmai road show-ját, melynek keretében megismerteti a szakmával, vállalkozói szférával és közvetve a nagyközönséggel a kutatás részletes eredményeit, a feltárt összefüggéseket, adatokat. A rendezvénysorozat tervezett következő állomáshelyei: Nyíregyháza, Debrecen, Győr, Kecskemét és Budapest.