Emléktáblát kapott Kovács László nőgyógyász az SZTE szülészeti klinikáján

Emléktáblát avattak március 8-án, pénteken az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az intézmény egykori igazgatója, Prof. Dr. Kovács László tiszteletére. A néhai tanszékvezető egyetemi tanár 2024. március 13-án lenne 90 éves. Kollégái elevenítették fel munkásságának legfontosabb állomásait, kiemelték szakmai teljesítményét és emberségét.

Az egyetem honlapja azt írja, hogy családtagok, régi barátok és munkatársak is eljöttek arra a tudományos ülésre, amelyen megemlékeztek az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika volt igazgatójáról, Kovács Lászlóról. A március 8-i Consilium Trimestre előadás első szekciójában felidézték Kovács professzor alakját és példamutató szakmai tevékenységét.

Prof. Dr. Széll Márta, az SZTE stratégiai rektorhelyettese elmondta, a teremben számos olyan munkatárs ül, akik évtizedeken keresztül együtt dolgoztak Kovács professzor úrral és beható ismereteik vannak klinikaigazgatói és tudományos pályájának eredményeiről.

„A mi generációnk, a jelenleg 50–60 évesek generációja, akik a rendszerváltás idején voltunk pályakezdők, nagy hálával tartozunk annak a generációnak, amelynek tagjaként Kovács professzor úr is végezte betegellátó, klinikaigazgató és tudományos munkáját. Ők voltak azok, akik a 70-es, 80-as évek alatt mindent megtettek azért, hogy a betegek ellátása, az orvosképzés és az orvosbiológiai kutatások a lehető legmagasabb szinten folyjanak Szegeden” – mondta Széll.

Prof. Dr. Kovács László életútját és munkásságát Prof. Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi tanár foglalta össze. Kovács László Zalaegerszegen érettségizett kitűnő eredménnyel, Pécsett végezte el az orvosi egyetemet, majd 1961-ben került az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára. 1962-ben szakvizsgázott szülészet-nőgyógyászatból, ezután aneszteziológus szakvizsgát is szerzett.

Klinikai orvos, egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens volt, majd egyetemi tanár lett 1983-ban. 1990-től 1999-ig tanszékvezetőként és klinikaigazgatóként dolgozott. Mindhárom fiából orvos lett. Nagyon sok díjat, elismerést érdemelt ki, az orvosi kar dékánhelyetteseként és az Egyetemi Tanács tagjaként is kivette a részét a munkából, 2022-ben hunyt el.

Prof. Dr. Kovács László emléktábláját az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika professzori irodája mellett avatta fel Prof. Dr. Németh Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, Prof. Dr. Várbíró Szabolcs, a klinika igazgatója és Prof. Dr. Széll Márta stratégiai rektorhelyettes.