Elhunyt Baradnay Gyula professzor, Szeged díszpolgára és a helyi KDNP alapító tagja

Baradnay Gyula 1931. november 3-án született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte 1950–56 között. Első munkahelye a kórbonctani és kórszövettani intézet volt, majd a nagyhírű I. számú sebészeti klinikára került. Klinikai szakterülete a sebészeti onkológia, elsősorban az emlődaganatok, vastagbél daganatok sebészete volt. Ez utóbbi területen számos új módszer bevezetése is a nevéhez fűződik.

Szakvizsgát szerzett kórbonctankórszövettani vizsgálatokból, sebészetből, később gasztroenterologiából. 1975-ben lett az orvostudomány kandidátusa, 1977-től egyetemi docens, 1985-től címzetes egyetemi tanár. 1981–1982 között a sebészeti klinika megbízott igazgatója, ugyanekkor Csongrád megye sebész szakfőorvosa volt. 1984 szeptemberétől a szegedi kórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, majd 1988-tól 1992-ig igazgatóhelyettese lett. Innen 1997-ben vonult nyugdíjba.

Szakmai-közélet tevékenysége kiemelkedő, többek között 1989-től 2002-ig volt a Csongrád Megyei Orvosi Kamara elnöke, míg 1992–2001 között a Magyar Sebész Kollégium tagja, a Magyar Koloproktologus Társaság alapító tagja, elnökségi tagja és elnöke, a Pozsonyi Ignácz Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Munkáját számos díjjal jutalmazták. Megkapta többek között a Magyar Sebész Társaság Balassa János emlékérmét, a Pozsonyi Ignácz-díjat, a Szegedért Emlékérmet, a Szent-Györgyi Albert-díjat, ráadásul Szeged város díszpolgára is lett. Baradnay professzor a nagyhírű szegedi sebészet tekintélyét tovább öregbítette kiemelkedő szakmai, oktatói, tudományos és közéleti tevékenysége révénírja a közlemény.