A levegő- és víztisztítás továbbfejlesztésén fáradoznak szegedi kutatók

Napjaink nagy kihívásai közé tartozik a víz- és levegőtisztítás. Gyulavári Tamás 2021 óta az Szegedi Tudományegyetemen dolgozik tudományos munkatársként, és éppen ebben a témakörben nyert támogatást három évre a 2023-as Bolyai János kutatási ösztöndíj révén. Módszerével a vízben előforduló, olyan nehezen lebontható anyagok is eloxidálhatóak, amelyek ártalmatlanítása hagyományos biológiai eljárásokkal nem lenne lehetséges.

Eredményei hozzájárulhatnak olyan katalizátorok fejlesztéséhez, amelyek a mesterséges fény és a napfény hasznosításával alkalmasak lesznek öntisztuló és levegőtisztító hatású felületek kialakítására, fertőtlenítésre és víztisztításra egyaránt. A kutatás célja megtalálni azokat az anyagokat, amelyekkel a szükséges folyamatok kellő hatékonysággal megvalósíthatók.

Ehhez perovszkit-típusú anyagokat fogunk alkalmazni, melyek hatékonyságát nemesfém-leválasztással és alakirányítással fogjuk növelni, és fel fogjuk használni azokat vizek szennyezőanyagainak lebontásához, fertőtlenítéséhez, a levegő szén-dioxidjának átalakításához és hidrogén fejlesztéséhez. Olyan gyakorlati tényezőket is tervezünk vizsgálni, mint az általunk előállított anyagok stabilitása, újrahasználhatósága és felületen való rögzítése – mesélte az SZTE oktatója az egyetemi hírportálnak.

A kutatás megteremtheti annak a lehetőségét, hogy annak eredményei hasznosíthatóak legyenek hagyományos víztisztítási eljárások kiegészítéseként is. A pályázat célkitűzésein túl egyúttal lehetőség nyílik fiatal tehetségek felkarolására, illetve BSc, MSc és PhD-hallgatók bevonására is a kutatómunkába. A nyertes pályázatról és annak részleteiről a Szegedi Tudományegyetem hírportálján megjelent cikkben olvashatunk bővebben.