Az SZTE-n könnyebb lesz államilag támogatott státuszban maradni: könnyítenek az átsorolás feltételein

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma hozzájárult az SZTE szenátusának határozatához, amely jelentősen átalakítja a hallgatók átsorolásának feltételeit. Az új rendszerben könnyebb lesz megtartani a támogatott státuszt és kevesebben kerülnek majd át az önköltséges finanszírozási formára.

A kormány az egyetemek, főiskolák fenntartóinak kezébe adta az átsorolás új szabályainak kidolgozását – ezektől függ, évente hány állami ösztöndíjas hallgató veszíti el támogatott helyét, és kerül át önköltséges finanszírozási formára. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói közül is több százan járnak jól a változtatással – írják közleményben.

A jogszabályváltozás miatt a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának augusztus 19-i rendkívüli ülésén elfogadott módosítása figyelembe veszi, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a 2019/2020. és 2020/2021. tanévek végén jogszabályi rendelkezés folytán nem volt tanulmányi alapú átsorolás, így az elérendő tanulmányi átlagok tekintetében az egészségügyi veszélyhelyzetet megelőző utolsó, 2018/2019. tanévre vonatkozó jogszabályi tanulmányi átlagokat veszi át.

A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére az adott képzésben folytatott tanulmányok egy képzési időszakára, illetve a tanulmányok egészére számított súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget, a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani – fejtik ki a számítás módszerét.

A tanév végén önköltséges formába kell átsorolni azt a hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy a képzésén nem érte el a táblázat szerinti (képzéstől függően 2,75 vagy 3,00) minimális súlyozott tanulmányi átlagot.

Az átsorolásnál alkalmazott tanulmányi átlagok a legtöbb képzés esetében kedvezőbbé váltak,

így a Szegedi Tudományegyetem hallgatói közül is többen őrizhetik meg támogatott hallgatói státuszukat, vagyis nem kerülnek át az önköltséges finanszírozású formába. Az egyetem a 2022/2023. tanév során a tanulmányi alapú átsorolás kérdését több szempontból részletesen meg fogja vizsgálni, és a 2023/2024. tanévtől kezdődően a hosszabb távú alkalmazás szempontjából kidolgozott szabályozást alkot majd.