A szegedi önkormányzat átlag alatt teljesített átláthatóság szempontjából

A 2019-es önkormányzati választások előtt az Átlátszó, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország Ez a Minimum! néven átláthatósági programot hirdetett meg, amely hat témában foglalta össze a helyi döntéshozatal átláthatóságának alapkövetelményeit. Az önkormányzati ciklus feléhez érkezve a kezdeményezők átvizsgálták, mi teljesült ebből a gyakorlatban: elérhetőek-e az önkormányzat legfontosabb dokumentumai a helyi honlapokon kereshető, feldolgozható formában?

A választások után több önkormányzat napirendjére tűzte az átláthatóság ügyét. A koronavírus-járvány önkormányzati rendkívüli állapota idején a téma háttérbe szorult, hiszen ekkor a polgármesterek gyakorolták a testületek jogköreit. A csökkentett módú működés mellett a csatlakozók visszajelzései alapján leginkább a hivatali apparátus ellenállása, a dedikált felelős hiánya és az informatikai rendszerek elavultsága okoztak nehézségeket a vállalások teljesítése során. Emellett több helyen politikai konfliktusokat generált a vagyonnyilatkozatok nyilvánossága, vagy a politikai hitbizománynak számító helyi cégek átláthatóbbá tétele is. Máshol a hatalomra kerülő koalíciók belső feszültségeinek áldozatává vált az átláthatóság ügye.

Idén március és április hónapokban egységes szempontrendszer alapján a három civil szervezet 30 nagyváros és fővárosi kerület közzétételi gyakorlatát értékelte. A vizsgált önkormányzatok között egyaránt voltak ellenzéki és kormánypárti vezetésűek, és a programot vállaló települések mellett olyan városokat is ellenőriztek, amelyek nem írták alá a programot. Fontos látni, hogy

bár a vizsgált városokban lakik Magyarország polgárainak a harmada, ez a 30 település a több mint 3150 magyar helyhatóságnak számszerűen kevesebb, mint 1 százalékát alkotja.

A felmérés során azt vizsgálták, hogy elérhetőek-e a vizsgálat időpontjában az Ez a Minimum! programban szereplő adatkörök, illetve ezeket kereshető, géppel olvasható, közérthető formában teszik-e közzé. Ehhez részletes, 42 szempontból álló, nyilvános szempontrendszert használtunk. Az értékelést módszertani útmutatás segíti, ezt alapul véve egy képviselő vagy hivatali dolgozó is ellenőrizheti, hogy a települése honlapja milyen mértékben felel meg az Ez a Minimum! elvárásainak:

 • 4 pont járt a törvény által előírt és kiemelkedően fontos adatkörökért,
 • 2 pont a komplexebb, gyakorlati fontossággal bíró adatközzétételekért és
 • 1 pont volt adható azoknál az adatoknál, amelyeket a közzétételre vonatkozó törvényi szabályokon felül ír elő az Ez a Minimum! program.

A szempontok hat témakörbe sorolhatóak, ezek közül a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó „Nyilvános Működés” a legnagyobb súlyú. Tapasztalataik szerint a legtöbb magyar településen alapvető hiányosságok vannak még a törvényi közzétételi kötelezettségek teljesítését illetően is. A felmérésben használt szempontrendszert vette alapul közzétételi gyakorlatának javítására számos olyan település, ahol a polgármester vagy a testületi többség csatlakozott az Ez a Minimum! kezdeményezéshez.

Így nem meglepő, hogy a felmérésben ezek a települések értek el jobb eredményt, az elérhető 80 pontból ők átlagosan 52-t szereztek meg. A felmérést rajtuk kívül 13 (vegyesen ellenzéki és kormánypárti) önkormányzat honlapján is elvégezték, az ő eredményük átlaga 42 pont volt. A felmérésben szereplő önkormányzatok eredménye és rangsora alább látható. Az átlagos eredmény 46,9 pont volt.

Átlag feletti eredmények:

 • Budapest XI. Kerület 67
 • Budapest IX. Kerület 67
 • Budapest XIV. Kerület 63
 • Budapest Főváros 60
 • Budapest I. Kerület 59
 • Budapest VI. Kerület 59
 • VIII. Kerület 59
 • Baja 55
 • Szombathely 54
 • Székesfehérvár 53
 • Budapest XII. Kerület 50
 • Budapest XIII. Kerület 47
 • Miskolc 47
 • Pécs 47
 • Érd 47

Átlag alatti eredmények:

 • Budapest XIX. Kerület 44
 • Nyíregyháza 44
 • Szeged 43
 • Szigetszentmiklós 42
 • Budapest VII. Kerület 42
 • Budapest II. Kerület 41
 • Budapest IV. Kerület 40
 • Budapest XVI. Kerület 39
 • Kecskemét 38
 • Tatabánya 37
 • Göd 37
 • Hódmezővásárhely 36
 • Győr 33
 • Debrecen 28
 • Budapest V. Kerület 23

A kimagasló eredményt elért önkormányzatok közül többen a programot alapul véve komoly lépéseket tettek az átláthatóság növelésére. Ezek alapján kiemelkedő Baja, valamint a budapesti kerületek átláthatósági teljesítménye. Ezek a jó példák tekinthetők a program legnyilvánvalóbb sikereinek, konkrét technikai megoldásaikkal is példát mutatva azoknak az önkormányzatoknak, akik szeretnék átláthatóbbá tenni a működésüket.

Jó gyakorlatok azonban fellelhetők máshol is: a felmérésben átlag feletti eredményt ért el az Ez a Minimum! programhoz nem csatlakozó fideszes vezetésű Székesfehérvár és példamutató a programhoz csatlakozó ellenzéki képviselők kezdeményezésére a fideszes polgármester által létrehozott szerződéstár a felmérésben nem szereplő Szekszárdon.