Kaáli Intézetből Reprodukciós Medicina Intézet: táblaavatózott az SZTE

Táblaavatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartottak március 29-én a Szegedi Tudományegyetem vezetői a 2021 decemberében az Egyetem égisze alá került, korábbi nevén Kaáli, ma már Reprodukciós Medicina Intézetként ismert, in vitro fertilizációs (IVF) centrumban. 

„Az elmúlt időszakban nagyon sok szalagátvágáson, intézet és táblaavatón vettem részt és mondtam beszédet, amelynek nagyon örülök azért, mert négy évvel ezelőtt éppen ezen célok megvalósítása érdekében vállaltam el a rektori megbízást. A mai táblaavató azonban különösen fontos a számomra, hiszen nincs nagyobb öröm egy szülő számára, mint a gyermekének az öröme és nincs nagyobb bánat sem, mint gyermeke bánata. A társadalmak alapját ugyanis a családok képezik, és sikeresen építkezni csak családdal lehet. Megtisztelő, hogy a Szegedi Tudományegyetem azzal, hogy ez az intézet a tulajdonába került, mindennek így is a részévé válhat” – emelte ki Rovó László, az SZTE rektora. 

A kormány 2017 végén döntött arról, hogy a népességfogyás megállításának meghatározó eszköze lehet egy korszerű, betegközpontú és hatékony Nemzeti Reprodukciós Módszertani Központ és Hálózat kialakítása. Ennek a legfőbb oka az akkori struktúra állami és privát tulajdonú, társadalombiztosítási finanszírozással rendelkező, és az anélkül működő központok koordinálatlan rendszere volt; csak csekély hányadukban biztosítottak a teljesség igényére törekvő, komplex kivizsgálási és kezelési lehetőséget.

Az országos in vitro fertilizációs tevékenység (IVF) az európai átlagtól elmaradó eredményességgel és hatékonysággal működött. Ezért a kormány határozattal biztosította a szükséges fejlesztési forrásokat ennek támogatására, valamint az ezzel összefüggésben lévő, művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítésére.

Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem – az EMMI előírásainak megfelelően – illeszkedve a Nemzeti Humánreprodukciós Programhoz, 2018. augusztus 28-án benyújtotta szakmai programját, az in vitro fertilizációs tevékenységet (IVF) és a művi megtermékenyítést biztosító centrum létrehozásához. Az SZTE meggyőződése, hogy komplex intézményi hátterével tovább tudja javítani a régió IVF Centrumának szakmai munkáját.

Ez a háttér olyan széleskörű, és teljeskörű ellátást tud kínálni a pároknak, amely tovább növeli a betegellátás biztonságát és eredményességét a meddőségi kezelések területén: a fogantatástól egészen a születésig. Az IVF centrumok – három kivételével – 2020 januárjában állami tulajdonba kerültek. Ezzel párhuzamosan eltörölték a teljesítmény-volumenkorlátot és ingyenessé váltak a meddőségi beavatkozások, fél évvel később pedig ingyenessé tették a meddőségkezelésben használt gyógyszereket és a meddőség okait feltáró vizsgálatokat is.

„A mai táblaavató esemény hatalmas mérföldkő úgy az SZTE, mint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, azon belül pedig a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika életében is. Az intézmény már 2015-ben megnyitásakor a legnagyobb IVF Centrumnak számított az országban, ezt követően pedig szinte biztos, hogy a dél-alföldi régió meghatározó központjává válik azon párok számára, akiknek természetes úton nem születhet gyermekük. Azzal ugyanis, hogy az intézmény a Szegedi Tudományegyetem tulajdonába került, hasonlóan, ha nem magasabb szinten, végzi majd a feladatát” – hangsúlyozta Németh Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ dékánhelyettese, az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

2021. december 20-án lépett hatályba az a törvény, miszerint az eddig állami tulajdonban lévő Kaáli Intézet szegedi létesítménye a Szegedi Tudományegyetem tulajdonába kerül. Ezt követően az SZTE megkezdte a meglévő eszközpark modernizálását és a munkaerő kapacitásbővítését. A páciensek szemszögéből azonban érzékelhető változás azóta nem történt, az intézet továbbra is ugyanazzal a stábbal, ugyanott folytatja a munkát, ahol eddig.

„Az összehangolt csapatmunkának köszönhető az, hogy januárban szünet nélkül folytathattuk a betegállátást, amelyre egy hosszú folyamat első lépéseként tekintünk. A Szegedi Tudományegyetem segítségével a Reprodukciós Medicina intézet egy új pályára léphet. Ezt már a névadás is jól jelzi, hiszen az RMI éppen azt fejezi ki, hogy  ez a Centrum, az Egyetem segítségével meg tudja teremteni a dél-alföldi régió komplex profillal rendelkező, szülészeti és nőgyógyászati intézményi hátterét, ahol az élet elkezdődik” – összegezte Zádori János, az SZTE RMI intézetvezető főorvosa.

Fotó: Bobkó Anna / SZTE NKI

Zádori kiemelte, a centrum képes:

  • a családok gyermekvállalásának támogatására;
  • a gyermekvállalásra való felkészülés és a várandósság időszakának orvos-egészségügyi szakmai támogatására;
  • a születés optimális körülményeinek biztosítására;
  • a teljes gyermekvállalási értékláncban orvosilag felügyelt, azonnali diagnózist és beavatkozást biztosító ellátást garantálni és betegkövetést biztosítani;
  • a DAR betegellátásában működő intézmények szakmai együttműködésének szervezésére is.

„A Szegedi Tudományegyetem, mint a dél-alföldi régió legmeghatározóbb oktatási, kutatási és gyógyítási bázisa, prioritásként kezeli a társadalom jólétének javítását célzó programok megvalósítását. A Dél-Alföldi Demográfiai Program (DADP) keretében a fogantatást megelőző életszakasztól, egészen az egészségben eltöltött munkaképes kor végéig szeretné segíteni a régió gazdasági-társadalmi megtartó erejének növelését a rendelkezésére álló eszközökkel – fogalmazott Fendler Judit, az SZTE kancellárja.

Fotó: Bobkó Anna / SZTE NKI