A szegedi bölcsészkar állásfoglalása: csak békében lehetséges az emberi prosperitás

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara közleményt, illetve állásfoglalást adott ki honlapjukon az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban. Az írás megjelent mind ukrán, mind orosz nyelven is, ezeket változtatás nélkül közöljük alább.

Állásfoglalás

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara vezetése és tudományos közössége elítéli Oroszországnak a független Ukrajna elleni agresszióját. Karunk számos közös oktatási és tudományos projektben vesz részt ukrán és orosz kollégákkal, ukrajnai és oroszországi egyetemekkel. Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a béke akarása és a háború befejezése az egyetlen elfogadható alapállás. Szent-Györgyi Albert, egyetemünk egykori Nobel-díjas professzora szavaival élve: A béke kérdése nem politikusok ügye; ez olyan feladat, mely mindannyiunkra hárul, akiket foglalkoztat gyermekeink és az emberiség jövője.” Csak békében lehetséges az emberi prosperitás, csak békében szavatolható az emberi méltóság és csak békében végezhető mindaz a tudományos munka, amely az emberi együttélés biztosításában nélkülözhetetlen.

Állásfoglalásunkkal csatlakozunk Európa és a világ számos tudományos testületének azonos tartalmú nyilatkozatához, és kinyilvánítjuk együttérzésünket a háború áldozataival.

Декларація

Керівництво та наукова спільнота історико-філологічного та соціальних наук факультету Сеґедського наукового університету засуджує військову агресію Росії проти назалежної України.

Наш факультет бере участь у багатьох навчальних та наукових проєктах разом із українськими та російськими колегами-науковцями, з університетами України й Росії.

Ми всі переконані в тому, що воля до миру та закінчення війни – це єдине прийнятне рішення. За словами колишнього професора нашого університету, лауреата Нобелівської премії Альберта Сентдьорді «питання миру є не справою політиків; це таке завдання, яке стоїть перед усіми нами, кого турбує майбутнє наших дітей та всього людства».

Тільки в умовах миру можливий подальший розвиток людства, тільки в умовах миру гарантується людська гідність і тільки в умовах миру можна займатися науковою роботою, яка забезпечує співіснування людства.

Цією нашою декларацією ми долучаємося до подібних декларацій, виголошених багатьма науковими університетськими спільнотами Європи та світу, а також висловлюємо своє співчуття жертвам цієї війни.

Заявление

Руководство и академическое сообщество Факультета гуманитарных и социальных наук Сегедского университета осуждают агрессию России против независимой Украины. Наш факультет участвует в ряде совместных образовательных и научных проектов с украинскими и российскими коллегами, университетами Украины и России. Мы все убеждены, что стремление к миру и прекращению войны является единственной приемлемой отправной точкой. По словам Альберта Сент-Дьёрдьи, бывшего профессора нашего университета, лауреата Нобелевской премии, "Мир - это не дело политиков, это задача всех нас, кому небезразлично будущее наших детей и всего человечества". Только в мире возможно процветание человечества, только в мире гарантировано человеческое достоинство, и только в мире может осуществляться вся научная работа, необходимая для обеспечения сосуществования людей.

В этой резолюции мы присоединяемся ко многим научным организациям в Европе и во всем мире, делая такое же заявление, и выражаем свое сочувствие жертвам войны.