A Mars téri buszpályaudvar hamarosan a megújuló nagyállomás mellé költözhet a NIF idei tervezete szerint

Mindez a harmadik hídhoz kapcsolódóan, de külön projektként szerepel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő idei közbeszerzési tervezetében. Ehhez nincs még pénz hozzárendelve, de már az is nagy szó, hogy tervezetként létezik. A projekt során a Mars téri buszpályaudvart költöztetnék ki egy új, intermodális csomópontot létrehozva a szegedi nagyállomással együtt, valamint az állomás vágányzatát is felújítanák.

A NIF minden évben kiad egy mondhatni költségvetési listát, hogy az adott évre mit terveznek, milyen közbeszerzés indulhat be. Ezen a listán a 2022-es évre vonatkozóan szerepel egy szegedi is, Szeged állomás rekonstrukciója és intermodális csomópont kialakítása” néven. Magyarul a harmadik hídhoz kapcsolódóan, de külön projektként a Mars téri buszpályaudvart kiköltöztetnék a nagyállomásra, valamint utóbbi vasútüzemi részét is (az állomásépület már korábban renoválva lett) átépítenék, tehát elvileg a peronok, a vágányok is megújulnának ezzel együtt.

A dokumentumban lévő leírás szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium a „VIF/129661/2021-ITM” iktatószámú levelében rendelte el a Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés előkészítéséhez kapcsolódóan Szeged vasútállomás rekonstrukcióját és egy intermodális csomópont kialakítását. A tervezendő műszaki tartalom:

  • Szeged személypályaudvar vasúti infrastruktúrájának áttervezése, a jelenleg és távlatilag az állomáshoz csatlakozó vasútvonalakra meghatározott fejlesztési célok hosszútávú kiszolgálásának igényével.
  • A tervezendő műszaki tartalom része továbbá egy helyközi autóbuszállomás létesítése a személypályaudvar mellett, összekapcsolva az állomással és az Indóház térrel, IMCS kialakítása.
  • Az elrendelés alapján a feladat az engedélyezési tervek elkészítése, a kivitelezés megindításához szükséges engedélyek megszerzése, továbbá kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervek és tenderdokumentáció összeállítása.

A nagyállomás, mint buszváró

Ezek alapján látszik, hogy a terv már nem az álmodozás része, nem csupán tanulmányok készítéséről szól. Azok már valószínűleg lezajlottak, amikor a hídról folytak az egyeztetések. Jelen esetben a kivitelezés megindítása lenne a következő lépés, tehát teljes körű tervezésről van szó. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy ha a déli hídhoz megépülnek a megfelelő közúti kapcsolatok, akkor az lehetőséget teremt arra, hogy létrejöjjön az utasok kényelmét szolgáló intermodális csomópont, felszabaduljon a bővítési lehetőségek nélküli Mars tér, illetve arra, hogy a vasútállomás elavult infrastruktúrájának felújításán is lehessen gondolkodni.

Ebből látható, hogy a város részéről is igény volt, illetve tárgyalások is folytak már arról, hogy a híd mellett a projekt ezen része is megvalósuljon. Az alpolgármester elmondása alapján egy 2017-es kormányhatározat, amely a szegedi elővárosi közlekedésről és déli hídról szól, egyetlen pontba foglalja a híd fejlesztését a nagyállomás környezetében elhelyezendő buszpályaudvarral. A város 2015-ben készíttetett egy tanulmányt is, a tervezői javaslat az Indóház térről a sínek alatti aluljáróval tenné elérhetővé a túloldalon elhelyezendő buszállásokat, és

az állomás épülete így a buszforgalommal kapcsolatos kiszolgáló funkciókat is befoglalhatná.

Elég jó hír, mert így a kényelmes vasúti kapcsolat mellett az állomás jelenleg szinte nem létező vendéglátói funkciója is kaphatna egy jókora lökést. Ugyanakkor a Mars téren szintén nagy változás lenne ebben az értelemben, csak a másik irányba, de valószínűleg a helyi buszok (legalább egy részük) ott maradnának, illetve a távolsági buszok továbbra is megállnának, de nem a város közepén püfölnék tele a levegőt mindenféle részecskével a motormelegítés és indulásra várakozás közben. Ezen kívül az állomás vágányzatának felújítását akár össze is kapcsolhatják a majdani budapesti vonal felújításával is, amiben nem volt benne ez a tétel.

Az autóbusz-állomás egy lehetséges kialakítása a város által készíttetett 2015-ös tanulmányból.

Forrás: Nagy Sándor / Facebook

De miből és mikor?

A NIF Zrt. tervezete szerint az eljárást, azaz a tervezői tenderfelhívást idén tervezik megkezdeni a második negyedévben, vagyis valamikor április és június között. Majd ha minden jól alakul és egyből lesz nyertes, vaalamint megjön rá a pénz is, hogy elindulhasson a procedúra, úgy a tervezett befejezést 2024 első negyedévére saccolják. Ekkorra készülhetnek el tehát a tervek, ami után kiírják majd a kivitelezési tendert, majd ezt követően az építkezés is megkezdődhet. Ez értelemszerűen még több év is lehet, de akár már 2024-ben is elkezdődhetne az első kapavágás.

A miből egy más kérdés, itt bomlik ketté a projekt:

  • A harmadik híd maga – mivel egyelőre közúti híd lesz a vasúti felépítmény nélkül – nem mehet európai uniós forrásból, ezért központi költségvetésből kell majd fedezni. Az EU csak vasúti infrastruktúrára adna pénzt, azonban a makói elővárosi vasúti részt külön vették egy majdani második fázisba, hogy ne hátráltassa a harmadik híd 2x2 sávos közúti részének elkészültét.
  • A hídhoz kapcsolódó intermodális csomópont – amely érinti az állomást is – már EU-s forrásból is megvalósítható lenne az alpolgármester szerint, így együttesen megépítve a híd finanszírozását is könnyebbé tehetné. A nagyállomás vágányzatát már úgy építenék át, hogy az majd csatlakozzon a harmadik híd vasúti részéhez, valamint a buszpályaudvar miatti aluljárót is meg tudják építeni, bár ez utóbbiról nem tudni sokat.

Aztán az, hogy mikor érkezik meg rá a pénz és miből lesz fedezve – tekintettel az uniós pénzek jelenlegi helyzetére –, nem lehet tudni egyelőre. Pont ezért kérdeztük volna minderről a szegedi önkormányzatot is, illetve a NIF Zrt.-t is, de megkeresésünkre ezidáig nem jött válasz. Így nem mondhatunk biztosat, majd csak a tervezési tender kiírásakor, a tételek részletezésénél lesz látható, mi is ez valójában.