Megállapodást írt alá az SZTE és a Hallgatói Önkormányzat az új hallgatói támogatásokról, infrastrukturális fejlesztésekről

Mindent a hallgatókért: sikerességet támogató intézkedésekkel, kollégiumfejlesztéssel, 200 millió forintos lakhatási ösztöndíjjal, ügyintézési díjak elengedésével és tanrendváltoztatásokkal vált fokozatot a Szegedi Tudományegyetem. Történelmi jelentőségű megállapodást kötött 2022. február 10-én a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem, és a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata – számol be róla a szegedi universitas közleménye.

A sajtótájékoztatón bejelentett, a modellváltás finanszírozási forrásait és rugalmas keretrendszerét kihasználó együttműködés célja a Szegedi Tudományegyetem kiválóságának és versenyképességének további növelése, a régió legjobb, leghallgatóbarátabb intézményi státuszának megerősítése, a hallgatói jólét és sikeresség támogatása – írják. A megállapodás négy fő eleme támogatja a modellváltás céljaként megfogalmazott, a gazdaság igényeire nyitottabb, a vállalatokkal szorosabban és hatékonyabban együttműködő, minőség- és teljesítményelvű, a hallgatói igényeket figyelembe vevő egyetemi szabályrendszer kialakítását.

  1. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 2022. év folyamán 200 millió forint kiegészítő forrást biztosít a hallgatói lakhatási és sikerességi ösztöndíjak bővítéséhez, ezért a hallgatói lakhatási feltételek javítását célzó támogatási programok és sikerességi ösztöndíjak bővítésének biztosítása érdekében felkéri az SZTE Hallgatói Önkormányzatát a szükséges intézkedések megtételére.
  2. A Szegedi Tudományegyetem eltörli a jelentős hallgatói terhet jelentő térítési díjakat. A hallgatók támogatásával a Szegedi Tudományegyetem felülvizsgálja a diákjai által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzatát. Megszűnnek a késedelmes ügyintézési díjak és a tanulmányi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos díjak (pl. kredittúllépés, tárgy újrafelvétel, utóvizsgadíj stb.) Azaz a Szegedi Tudományegyetemen a jövőben, más hazai felsőoktatási intézménnyel ellentétben, a hallgatóknak semmilyen plusz kiadással nem kell számolniuk tanulmányaik során.
  3. Módosul az SZTE Kollégiumi Szabályzata. A kialakítandó tagkollégiumi rendszer lehetővé teszi a hallgatók kollégiumok közti könnyebb átjelentkezését, és hatékonyabb működtetést biztosít. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány felkéri a Szegedi Tudományegyetem vezetését további, a hallgatói lakhatást javító intézkedések meghozatalára, kollégiumi felújítási program indítására, új kollégiumi férőhelyek kialakítására, bérlésére. 
  4. Az SZTE Tanulmányi és vizsgaszabályzatának felülvizsgálata.  Ennek várható hatására bekerülnek a távolléti oktatás hallgatók által elismert eredményei a nappali oktatásba, korszerűsödik a kreditátvitel, azaz egyszerűsödik a hallgatók EUGLOH Európai Egyetemi Szövetségben vagy a Coursera for SZTE programban teljesített kurzusainak tanulmányokba való beszámítása. Intézkedéseket hoznak a szakok közti átjárhatóság növelésére, és tovább bővítik a lemorzsolódást csökkentő intézkedéseket a hallgatók által előterjesztett igények alapján a kurzusfelvétel előfeltétel-rendszerének felülvizsgálatával.

A megállapodás értelmében az intézkedéseket már a 2022–2023-as tanévben bevezetik, a most felvételiző hallgatók azonnal részesülhetnek ezekben a kedvezményekben, támogatásokban, és érezhetik a fejlesztések hatásait.

A sajtótájékoztatón Prof. Dr. Szabó Gábor elmondta, hogy a mostani megállapodás kiváló példája annak, hogy a modellváltással hatékonyabbá válik az egyetem és fenntartója közti együttműködés. Jelen esetben már az a folyamat valósult meg, amely a jövőben a legtöbb és legfontosabb feladatok esetében működni fog. Az SZTE vezetése jelezte, hogy prioritás a hallgatók lakhatásának támogatása, az Alapítvány kuratóriuma ezt megtárgyalta, és felkérte a vezetést, hogy javasoljon megoldást. Az egyetem egy stratégiát vázolt, amelynek egyik első eleme az együttműködés aláírása, így tulajdonképpen két hét alatt sikerült az, ami a korábbi időszakban akár hónapokat is igénybe vett volna – hangsúlyozta a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az infrastrukturális beruházásokat illetően a modellváltásnak köszönhetően gyorsabb lett a döntéshozatal, lehetőség nyílt arra, hogy olyan beruházásokat kezdeményezzünk, amelyeket hosszútávú gazdálkodással tud biztosítani az egyetem a hallgatók számára, és amelynek a hosszútávú finanszírozását látjuk” – fogalmazott Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Reményét fejezte ki, hogy jövő márciustól egy újabb 200 fős, első kategóriás kollégiumi helyet tud felmutatni a Szegedi Tudományegyetem. A hallgatói jóléthez kapcsolódó jövőbeli tervek kapcsán megemlítette, hogy várhatóan jövő szeptemberre megnyílik a TIK kávézó, valamint felvázolta a sportpálya tervezett felújítását. „Az infrastrukturális fejlesztésekkel is az a célunk, hogy minél több fiatal jöjjön a Szegedi Tudományegyetemre tanulni, és minél jobban érezzék itt magukat” – összegezte gondolatait Dr. Fendler Judit.

Prof. Dr. Gellén Klára a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyik vonzó tulajdonsága az a mentori hangulat, amely a hallgatókat már a jelentkezéstől elkíséri egészen a diplomáig, sok esetben még azon is túl. Az SZTE Hallgatói Önkormányzatával közösen még hatékonyabb lehet az a törekvés, amelynek fontos elemei a lemorzsolódást csökkentő és tanulás támogató programok. Február 15-én zárul a felsőoktatási jelentkezés, ezért fontos hangsúlyozni, hogy a most bejelentett fejlesztések és támogatások a korábbiakon felül jelentkeznek, tehát továbbra is elérhető a START, START PLUSZ ösztöndíj, illetve további támogatások is, amelyek akár vállalati részről is érkezhetnek.

Jelentősen megkönnyíti a hallgatók személyre szabott oktatását és nemzetközi tapasztalatszerzését a kreditátvitel egyszerűsítése. Ezen intézkedések célja, hogy a hallgatók megállják a helyüket a munkaerőpiacon, olyan értékes oklevelet szerezzenek, amely alkalmazható gyakorlati tudást is igazol – hangsúlyozta az SZTE oktatási rektorhelyettese.

Az EHÖK elnöke kiemelte: a Hallgatói Önkormányzat fő célkitűzései közé tartozik biztosítani a hallgatók hatékony érdekképviseletét, javítani a szociális körülményeiket, valamint részt venni a kollégiumok vezetésében. „Így nagy örömünkre szolgál, hogy a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriumával és az Egyetem vezetésével karöltve még hatékonyabban tudjuk ellátni ezen feladatainkat. A megállapodásban foglalt változások rövid és hosszú távon komoly előnyöket jelentenek majd a hallgatók számára. A cél, hogy tanulmányi előrehaladásuk egyszerűbbé váljon, kiszámíthatóbb legyen, a térítési díjak eltörlésével kiadásaik a minimumra csökkenjenek, hogy egyetemi éveiket valóban életük legmeghatározóbb, legizgalmasabb, legszebb időszakaként éljék meg” – fogalmazott Ormándi Katalin.

Az alapításának 440., Szegedre költözésének 100. évét ünneplő Szegedi Tudományegyetem 2022. február 12-én, szombaton Nyílt Napot és Szülői Értekezletet rendez a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol az érdeklődők megismerhetik a hallgatói sikerességet támogató programot.

Fotó: Sahin-Tóth István / SZTE NKI