Kiskorú lánytestvéreit erőszakolta a Békés megyei nő, Szegeden a letartóztatásban maradásáról döntöttek

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség eredményesen indítványozta a Szegedi Ítélőtáblánál, hogy az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig letartóztatásban maradjon az a Békés megyei nő, akit a testvérei sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádol az ügyészség.

Az ügyben elsőfokon a Békés Megyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék jár el. A vádirati tényállás szerint a vádlott egy Békés megyei településen 2009-2010 között erőszakot alkalmazva szexuálisan bántalmazta a leánytestvéreit és ugyancsak szexuális erőszakot követett el egy másik leánygyermek sértett sérelmére is, akit a felügyeletére bíztak. A sértettek a cselekmények elkövetésének az időpontjában a tizenkettedik életévüket még nem töltötték be.

A Gyulai Törvényszék a Békés Megyei Főügyészség indítványával egyezően a vádlott letartóztatását az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig fenntartotta. A végzés ellen a vádlott jelentett be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett fellebbezést nem tartotta alaposnak és az elsőfokú végzés helybenhagyására tett indítványt. Álláspontja szerint helyesen jutott arra a következtetésre a törvényszék, hogy a vád tárgyává tett cselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára figyelemmel, a vádlottal szemben fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye valamint a cselekmények rendszerességére és a vádlott személyiségjegyeire figyelemmel a bűnismétlés veszélye is.

A másodfokon eljárt Szegedi Ítélőtábla egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával és az elsőfokú végzést helybenhagyta. Az eljárás a törvényszéken folytatódik.