Lengyel matematikus kapta a szegedi Bolyai Intézet Szőkefalvi-Nagy Béla Érmét

A Szőkefalvi-Nagy Erzsébet által alapított díjat minden évben olyan kiváló matematikus kaphatja meg, aki az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban magas szintű publikációs tevékenységet folytat. Franciszek Hugon Szafraniec a funkcionálanalízis és opreátorelmélet területén ért el kiemelkedő eredményeket, az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban négy nagy hatású cikket publikált.

Szafraniec professzor matematikai munkássága témáit tekintve széles körű. PhD fokozatát 1968-ban szerezte a Jagelló Egyetemen nemlineáris analízissel kapcsolatos témában. Érdeklődése ezután azoperátorelmélet irányába fordult, az akkoriban egyik legaktuálisabb terület, a dilatációelmélet felé. Lenyűgözte Szőkefalvi-Nagy Béla híres Appendix-e (1955), mely alapvető hatást gyakorolt a kutatásaira, és azokat máig is inspirálja.

Szafraniec professzor tudományos tevékenységére jellemző, hogy látszólag egymástól távol álló témák között talál összefüggéseket. Szőkefalvi-Nagy Béla általános dilatációs tétele számos olyan eredményének kiindulópontjává vált, melyek túlmutatnak az operátorelméleten. Azon észrevétele, hogy a dilatációs tétel bizonyításában a reprodukáló magú Hilbert-terek (RKHS), mint eszköz már benne rejlettek, érdeklődését ezen elmélet iránt rendkívüli módon felkeltette, és alapvető jelentőségű alkalmazásokhoz vezette a komplex függvénytanban, harmonikus analízisben és kvantumelmélethez kapcsolódó témákban. Szafraniec professzor négy cikket publikált az Acta Scientiarum Mathematicarum-ban, közülük kettő a dilatációelmélethez kapcsolódik, az egyik pedig több mint 60 idézetet kapott.

Az ünnepélyes díjátadásra 2021. november 12-én (pénteken) 10:00-kor kerül sor a Bolyai Intézet Bolyai termében. Ez alkalomból Franciszek Hugon Szafraniec Inspirations as a driving force. The appendix. címmel tart előadást.