Volt egy kis csúszás az Oskola utca felújításán, átütemezték a munkákat

Folytatódik a vízvezetékcsere a Stefánián; október 25-én, hétfőn átmenetileg lezárják az autóforgalom elől a Stefánia Kazinczy és az Arany János utca közötti részét. A keresztutcákban módosul a forgalmi rend.

Folytatódik az ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciója a Stefánia park melletti részen. Emiatt október 25-étől, azaz hétfőtől tervezetten november végéig, a jelenleg is érvényben lévő ideiglenes forgalmi rend mellett lezárják a Stefánia Kazinczy és Arany János utca közötti szakaszát. A Stefániának ezen a részén sem autóval közlekedni, sem parkolni nem lehet átmenetileg; a kerékpárosok mindkét irányban használhatják a kerékpárutat.

Az Arany János és a Kazinczy utca rövid szakasza zsákutca lesz a Dózsa György utca és a Stefánia között. Mindkét utcába be lehet hajtani a vízvezeték-építés ideje alatt a Dózsa György utca felől a Stefánia felé, és az ottani parkolóhelyek is használhatók. 

A munkák terv szerint haladnak, az egyes munkafázisok átütemezésre kerültek. A projekt befejezési határideje továbbra is 2022. június. Az Oskola utca úttest burkolatának végleges kialakítására van részhatárideje a kivitelezőnek 2021. november 23-ára. Ez a részhatáridő a járdaburkolatok kialakítására és az egyéb munkákra nem vonatkozik. A kivitelező a részhatáridőhöz kapcsolódó munkákat határidőre elvégzi.

Az eredeti ütemezés szerint, a meglévő járdák egymás után kerültek volna bontásra, miután az egyik oldali járda új burkolata elkészült. A járdaburkolat anyagának beszállítója nem tudta tartani az eredetileg ígért szállítási határidőt, ezért kezdődött meg a járdaburkolat bontása és a kapcsolódó munkák elvégzése a másik járdánál is, annak érdekében, hogy az Oskola utcai munkák az eredeti ütemterv szerint befejeződhessenek.

A munkálatok során az üzletek és ingatlanok megközelítését folyamatosan biztosítja a kivitelező.