A mindörökké változó rektori hivatal

Az egyetem 1940–1944 között Horthy Miklós kormányzó nevét viselte. Ez azon kevés felvételek egyike, amelyen ezen minősége látszik is a rektori hivatalon. Itt még megvan az épületet díszítő szoboralak a tetőn, ami 1950-re már eltűnt

Fotó: Szőllősi Kálmán / Móra Ferenc Múzeum

„Minden hatalom a dolgozó népé” – hirdette az egyetemre erősített könyvforma valamikor az 1960-as években. Megfigyelhető, hogy az egy évtizeddel ezelőtt még büszkén viselt óriáscsillag lekerült a tetőről

Fotó: Liebmann Béla / Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

A szegedi egyetemi oktatás megindulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat 1971. október 9. és október 11. között zajlott

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

A rektori hivatal a visszakerült kőoroszlánokkal 2021 januárjában

Fotó: Szűcs Dániel / Szegeder

A mai állapotokra felújított hivatalt 2011 májusában avatták fel, közel fél évvel a 90. évforduló előtt

Fotó: Schmidt Andrea

Azt nem tudni, hogy mivel összefüggésben, de az előző fotón látható szobor itt már nincs meg, azt egy ötágú csillag váltotta. Az épület előtt még bokáig érő vaskorlát, parkoló autók, mellette pedig villamosvégállomás. A felirat pedig már nem Horthy, hanem József Attila nevét hirdeti, mint egyetemi névadó

Fotó: Liebmann Béla / Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

1996. október 11–12. között a „75 éves a szegedi felsőoktatás” jubileumi ünnepség rendezvényei folytak a városban, mivel ekkor volt háromnegyed évszázados az egyetem ideköltözése

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

Szent-Györgyi díszdoktorrá avatása

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

A Horthy Miklós Tudományegyetem első tanévre megválasztott vezetői a központi épület aulájában 1940-ben

Fotó: Liebmann Béla / Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

Az 1962-ben készült fotón az egyetem ekkoriban még itt megtalálható könyvtára látható

Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan

A felvétel központi épület előtt, a Dugonics téren készült. Az díszdoktorrá avatására érkező Szent-Györgyi Albert professzort már az épület előtt lelkes tapssal köszöntötték az üdvözlésére összesereglettek. A kalapját lengető Szent-Györgyi Berencsi Györgybe, a SZOTE oktatási rektorhelyettesébe karolva az avatás helyszíne felé tart

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

Az 1960-as évek második felére felújításon esett át a hivatal előtti tér: új padok, villanyoszlopok, egyszerű betonszökőkút és persze rengeteg parkoló autó

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

„Mátyás király könyvtárától a 3000. népkönyvtárig” címmel 1953 márciusában könyvtárügyi kiállítást rendeztek

Fotó: Liebmann Béla / Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

Szombaton lett százéves a szegedi egytem, ami 1921 októberében nyitotta meg első tanévét, miután Kolozsvárról a városba kötlözött. Ezen alkalomból már felidéztük az egyetem első szegedi évszázadát, most pedig a rektori hivatal életét vesszük górcső alá.

Az épület eredetileg iskolának, főreáltanodának épült az 1870-es évek elején, az árvízkor a környéken lakók találtak itt menedéket. Hatalmas méretű, négy utcára szóló, kétemeletes házról van szó. Alagsorának négyzetes ablakait kivéve mindhárom szinten íves záródású ablakok sorakoznak. Az évtizedek során azonban, bár ez nem feltétlenül várható, sokat változott. A tetején álló szobornak az 1940-es években, még korábban pedig a szintén a tetőn, két irányba néző oroszlánoknak is nyoma veszett (előbbit máig nem pótolták, utóbbit csak 2011-re), egy időben a kéményeitől is megfosztották, egymást váltották az ötágú csillagok, de ami a legtöbbet változott, az az előtte található tér.

A XX. századból több olyan felvétel is fennmaradt, amikor valamilyen esemény miatt "beöltöztették" a bejáratot. Itt egy szomorú esemény az indok: Budó Ágoston Kossuth-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja ravatala zajlik épp

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

1970-et írunk, látható, hogy az egy év múlva félévszázados jubileumát ünneplő egyetem főépülete meglehetősen leromlott állapotban van

Fotó: Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

1958. október 31-én egynapos látogatásra érkezett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, államminiszter. Kádár délután folyamán az egyetemre is ellátogatott, ahol – a korabeli sajtó megfogalmazása szerint – „igen szívélyes, baráti légkörben tanácskozott a szegedi értelmiségiekkel”. Az eseményre a szegedi egyetemek központi épületének aulájában került sor. Balról jobbra: Komócsin Zoltán, a KISZ KB első titkára; Antalffy György, a Szegedi Tudományegyetem rektora; Kádár János; Petri Gábor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora; Szirmai István, az MSZMP KB titkára

Fotó: Liebmann Béla / Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka