Felkészülés napjaink online kommunikációs kihívásaira (X)

Ezernyi szóval le lehetne írni az emberiség elmúlt közel száz évét, de ha csak egy-két kifejezés szerepelhet a meghatározásban, akkor az egyik ilyen szóösszetétel mindenképpen az élet rohamos felgyorsulása lehetne.

Ma már minden sokkal gyorsabban történik, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt is.

Az élet minden területén szembeötlő a rohamtempó

Az élet ritmusa vitathatatlanul pörgősebb lett, mint nagyszüleink, szüleink, vagy akár gyerekkorunk idején volt és nincs ez másképp a kommunikáció terén sem. Ezen a területen ráadásul nemcsak az emberek közötti kommunikáció sebessége változott szembetűnően, hanem új médiumok, új kommunikációs csatornák jelentek meg.

A Training360 virtuális együttműködés és kommunikáció kurzusa, amely kiválóan felkészült csapat által irányított, és amely éppen ezekre a kihívásokra nyújt mindenki által használható, adekvát és tapasztalatokon nyugvó válaszokat. A számítógépes és hálózati ismeretek már ma is elengedhetetlenül szükségesek egy seregnyi feladat elvégzéséhez, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy az ezek ismeretét megkövetelő szakmák száma napról napra növekedni fog. Ezek együtt már olyan széleskörű ismereteket feltételeznek, amelyek elsajátításához hosszú idő, sok odafigyelés, tanulás szükségeltetik.

Kommunikációs és technikai fejlődés

Olyan változások vesznek minket körbe folyamatosan, amelyek létezéséről sem álmodott senki még a közelmúltban sem. Elég csak a mindannyiunk zsebében megtalálható okostelefonokra gondolni, annak belátására, hogy micsoda szédületes kommunikációs forradalomnak vagyunk élő szemtanúi.

A kapcsolatok, a beszéd, a telefonálás vagy újabban a videobeszélgetés, videokonferencia, mind olyan területek, amelyek folyamatos változásban vannak. Nem elég, hogy állandóan újabb kifejezések, szavak, újabbnál-újabb protokollok jelennek meg, még a technikai háttér is kíván egyfajta felkészültséget és alkalmazkodó képességet mindenkitől egyaránt.

Megtanulható, átadható tudás

A kétnapos képzés nyelve magyar és angol, az időtartama kétszer nyolc óra.

A Training360 csapata által szervezett kurzus bevezető szakaszában megvilágításba kerül az a tény, hogy micsoda paradigmaváltás zajlik a kommunikációban, valamint annak tudatosítása is megtörténik, hogy a gondolkodásmód átalakítása is szükséges ahhoz, hogy haszonélvezői lehessünk ezeknek az alapvető változásoknak.

Mindenre kitérő tematika

A kurzus során feldolgozásra kerül, hogy hogyan lehet a hagyományos kommunikációt és együttműködési szabályokat adaptálni a virtuális térbe, valamint ismertetésre kerül az ehhez szükséges készségek fejlesztésének kérdése.

Tovább haladva a tematikában, meghatározásra kerülnek a lehetséges konfliktusforrások és az információátadás fórumai, felületei, eszközei. A fentieken kívül a kurzus része a chat szabályainak, valamint annak elsajátítása, hogy milyen formában történhet az érzések, motivációk nonverbális kommunikációja.

A sikeres részvétel feltétele az Office265 szoftver használatában való jártasság.