Lezajlott a történelemérettségi szerdán, íme a nem hivatalos megoldások

Ma a történelem írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák: középszinten több mint 66 ezer, emelt szinten mintegy nyolcezer diák érettségizik. Immáron a nem hivatalos megoldások is elérhetőek.

A középszintű írásbeli 180 percig tart, a diákoknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek

Mint azt a megoldásokat megosztó Telex írja, az idei középszintű történelemérettségi első felében a zsidó vallás, a reformáció, a reneszánsz kultúra, Hunyadi Mátyás, a középkori várháborúk, a 19. századi nacionalizmus, a reformkor, a szovjet-orosz bolsevik ideológia propagandaplakátjai szerepeltek feladatként. A rövidebb kérdések között szó volt a Horthy-korszak társadalmáról, a hidegháborús szembenállásról, a Rákosi-korszakról, a magyarországi romák településtípusok szerinti megoszlásáról is.

A vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatják. Segédeszközként a vizsgázók az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlaszt használhatták, ezt a diákoknak kellett magukkal vinniük. Vizsgacsoportonként legalább három helyesírási szótárt az adott iskola biztosított.

A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két feladatsorból áll, a középszintűhöz hasonlóan. A diákok először az első feladatlapot oldják meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a második feladatlapot. A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeznek a középszintű feladatokéval.

Csütörtökön megkezdődnek az idegen nyelvi vizsgák, a diákok angolból tesznek írásbelit érettségit.