Megjelent a rendelet: jöhetnek NATO-csapatok az országba

Magyar Közlönyben megjelent rendelet továbbra is fenntartja az élet kioltására alkalmas fegyverek Magyarországon keresztül Ukrajnába történő szállításának tilalmát, de rendeletben hatalmazza fel a NATO-csapatokat a Magyarországon való állomásozásra – vette észre az Index.

Mint a lap írja, az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról címet viselő kormányrendelet szerint az Alaptörvény és az Egyesült Nemzetek Alapokmánya alapján, valamint a NATO- és EU-tagságból folyó kötelességeire tekintettel „a szövetséges államok fegyveres erőinek az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásainak és egyéb feladatainak elősegítése érdekében” a magyar kormány

  • engedélyezi a NATO reagáló erők Magyarországon területén szárazföldi és légi úton történő áthaladását, illetve Magyarországra történő települését;
  • az Ukrajnába történő áthaladás esetét kivéve engedélyezi a szövetséges erőknek az 1. pont alá nem tartozó, a NATO döntésén alapuló, Magyarország területén szárazföldi és légi úton történő áthaladását, valamint szükség szerint Magyarországra (Dunántúlra) történő települését;
  • a február 28-i uniós döntés értelmében engedélyezi a halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából Magyarország területén szárazföldi és légi úton más szövetséges tagállamba történő szállítását;
  • ugyanakkor nem engedélyezi e felszerelések, valamint platformok Magyarország területén szárazföldi és légi úton Ukrajnába történő szállítását;
  • engedélyezi viszont a nem halálos erő célba juttatására tervezett felszereléseknek és készleteknek (például egyéni védőeszközök, elsősegélynyújtó felszerelések és üzemanyag) Magyarország területén más szövetséges államba, illetve szükség szerint Magyarország területéről Ukrajna területére történő szállítását;
  • egyetért az 5. pont alá nem tartozó további egészségügyi és más humanitárius anyagoknak a szövetséges tagállamokba és szükség szerint Magyarország területéről Ukrajna területére történő szállításával;
  • felkéri a honvédelmi minisztert, hogy tájékoztassa a nemzetbiztonsági operatív törzset a szövetséges fegyveres erőktől beérkező technikai engedélykérelmekről.