Szerdától a százéves szegedi egyetem emlékezete a téma az AudMax Estéken

A Szegedi Tudományegyetem számára a 2021-es év különös jelentőséggel bír, hiszen éppen száz éve, 1921 októberében kezdődött az oktatás a Kolozsvárról elűzött egyetemen. Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az egész évre kiterjedő megemlékezés-sorozattal kíván tisztelegni azok előtt a mesterek, iskolateremtő tudósok előtt, akik ezen az egyetemen oktatva nem csupán az intézmény, de Magyarország hírnevét is öregbítették a legkülönbözőbb tudományterületeken.

Ennek az ünneplésnek első állomása az AudMax Esték 2021-es tavaszi programsorozata. A már tradicionálisnak számító rendezvényt az SZTE BTK a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvánnyal közösen szervezi, és idén, a centenárium jegyében az Évfordulók emlékezete címet viseli. A március 17. és május 5. között online tartott 8 előadás a társadalomtudományok és a humaniórák olyan kiemelkedő, a nemzeti kultúrát meghatározó módon gazdagító alkotók, gondolkodók életművét mutatja majd be, akik születésük kerek évfordulóját ünnepelnék 2021-ben: a bölcsészkar ezzel szeretne tisztelegni a mesterek emléke előtt.

Az előadók bemutatják Pilinszky János és a katolicizmus kapcsolatát;  Tar Sándor művészetét a világirodalmi modernség és a posztmodernség határán; Szerb Antal sokarcúságát és az egyetemes művelődéstörténethez/történetíráshoz fűződő viszonyát; Németh László és a magyar sorskérdések európai meghatározottságának újragondolásait; Bibó Istvánt és a politikai hisztériát; Mészöly Miklós világirodalom-képét; Gion Nándor fordíthatóságának kérdéseit elemzik; és Csukás István műveinek szerepével foglalkoznak a felnövekvő generációk gondolkodásának formálásában.

Az előadásokat a szakterület legelismertebb művelői tartják, akik különböző szálakkal mind kapcsolódnak a szegedi bölcsészkarhoz: legtöbbjük Alma Matere az SZTE BTK. További információ az SZTE BTK honlapján érhető el. Részletes program:

  • márc. 17. Hafner Zoltán: Költészet és hit. Pilinszky János korszakváltásai
  • márc. 24. Füzi László: Kánon, újraértelmezett múlt és történetiség. A százhúsz éve született Németh Lászlóról
  • márc. 31. Deczki Sarolta: A realizmuson innen és túl: Tar Sándor esete az új és a posztmodern prózával
  • ápr. 7. Szolláth Dávid: A világirodalom Mészöly szemével. Kafka, Camus, Beckett és García Márquez Mészöly Miklós művei felől olvasva
  • ápr. 14. Balog Iván: Bibó István a politikai hisztériákról
  • ápr. 21. Lovász Andrea: Ló az iskolában. Csukás István és a gyerekirodalom ma
  • ápr. 28. Urbanik Tímea: Egy irodalmi kaméleon: Szerb Antal
  • máj. 5. Horváth Futó Hargita: ,,Lefordított” világok – átkódolt szövegek – intertextuális kiágazások. Gion Nándor művei idegen nyelven