Szégyenfalat állított a szegedi egyetem elé Szabó Bálint

Ahogy azt már megírtuk, az önkormányzati választások óta egyre nagyobb az érdeklődés az egyetem és dolgozóinak pénzügyeivel , szerződéseivel, politikai hovatartozásával kapcsolatban. Több közérdekű adatigénylés is született arra vonatkozóan, hogy milyen pártérdekek mentén és fizetésekkel működnek egyesek az intézmény falain belül, s ma egy “installációt” is kihelyeztek ezzel kapcsolatban.

Szabó Bálint képviselő nemrégiben arra volt kíváncsi, miért helyeznek el különböző pártkádereket az egyetemen közpénzből, a tanári fizetések többszöröséért, illetve, hogy lesz-e ennek a tendenciának folytatása. Arra kérte az egyetem vezetését, hogy tegyék egyértelművé, hogy igazak-e ezek a hírek, illetve vannak-e még olyanok, akik politikai alapon kerülnek a Szegedi Tudományegyetem élére.

Szabó pár hete azt is megkérdezte, hogy miért nem nyilvánosak azok a szerződések, melyeknek az egyetem saját szabályzata szerint is, mivel 200 ezer forint értékhatár felettiek, nyilvánosnak kellene lenniük. Adatigénylésére határidőn belül választ nem, csak egy értesítést kapott, mely szerint a kikért adatokért cserébe az intézmény 120 046 forintnyi költséget számol fel. Szabó ekkor közérdekű adat pert indított az egyetemmel szemben.

Dömötör Máté főigazgató szerint azonban az SZTE mindig a hatályos és érvényes jogszabályok alapján, a szabályokat betartva jár el a közérdekű adatigénylések ügyében, így az intézmény a jogszabályoknak megfelelően állapította meg az adatigénylés költségtérítését.

Fotó: Mindenki Szegedért Mozgalom / Facebook

A képviselő ma közterületfoglalási engedéllyel érkezett a Rektori Hivatal elé, és helyezte el “installációját”, melyet nemes egyszerűséggel „szégyenfalnak” nevezett. Az ábra a Szabó által sejtett politikai viszonyokat mutatja az egyetemen belül, melynek központi figurái Fendler Judit kancellár asszony, és Rovó László rektor úr.

A képviselő szerint ezen két szereplő egyetemen végzett munkássága folyamatosan zülleszti az intézmény színvonalát, mely nem csak a csökkenő hallgatói létszámban, de abban is megnyilatkozik, hogy „az egyetemből Fideszes kifizetőhelyet csináltak”. „Eredményeit az egyetem, ennek a két embernek az ellenében éri el” – tette hozzá Szabó, aki arra kérte rektor urat és kancellár asszonyt, hogy távozzanak az egyetem vezetéséből, és adják át helyüket az arra érdemeseknek. Néhány hely azért üresen maradt a táblán, de helyet kapott rajta Kobza Miklós, akiről ma derült ki hivatalosan, hogy milyen jogviszonyban mennyit tesz zsebre havonta az SZTE-n.

Az egyetem a délelőtti órákban, közleményben reagált az eddigi vádakra. Ebben azt írják, Szabó Bálint elmúlt hónapokban tett állításait határozottan és ismételten visszautasítják. Az intézmény azt mondja, hogy az SZTE, Szabó általa feltételezett tizenkét partnere közül három magánszemély, így adataik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint nem tehetőek ki az intézmény honlapjára. Emellett megjegyzik, a többi kért szerződés megtekinthető az említett honlapon.

A közlemény szerint továbbá az egyetem dolgozóinak közéleti szerepvállalása elfogadható mindaddig, „amíg az adott munkavállaló ezt nem az Egyetem falain belül teszi, a politikai szerepvállalás alkotmányos joga minden magyar állampolgárnak.”

„Vannak kollégáink, akik fenti alkotmányos jogukkal élve az önkormányzati választásokon elindultak, egyes kollégák mandátumot is szereztek. Ez a foglalkoztatás szempontjából jelentőséggel nem bír.”

A közlemény cáfolja Szabó azon állításait is, melyek szerint az intézmény elzárkózna az adatigénylés teljesítése elől. Azt írják, a Szabó adatigénylésében is megjelölt személyek foglalkoztatásának vonatkozásában már más adatkérőknek is, ahogy azt a jogszabály előírja, szolgáltattak információt. Az egyetem szerint Szabó közérdekű adatigénylésének másik része, mely az SZTE kilenc egyéb, a képviselő által feltételezett szerződésre, és az azokhoz kapcsolódó dokumentációk kiadására vonatkozik, terjedelme miatt indokolja a jogszabály által biztosított költségtérítés kiszabását, amiről az egyetem határidőn belül tájékoztatta a képviselőt.