Szegedi kutatók búcsúznak az MTA leköszönő elnökétől

Szegedi kutatók közös közleményükben köszönik meg Lovász László MTA-elnök munkáját, aki július 31-ével köszönt le. Közleményüket alább, teljes terjedelemben közöljük.

„Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Professzor Úr!

Mi, aláíró szegedi kutatók és egyetemi oktatók tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki áldozatos munkájáért, melyet a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként, tudósként, egyetemi tanárként fejtett ki a tudományos kutatások színvonalának emelése, autonómiájának megőrzése érdekében. Büszkék vagyunk arra, hogy 1975-től kezdve hét éven át Szeged és egyeteme adhatott otthont Önnek és kutatásainak. Akadémiai elnökként végzett tevékenysége világossá tette mindenki számára, hogy a becsületet, emberi tartást, a mások megértésébe vetett töretlen bizalmat mindig meg kell őriznünk. A tudomány sokszínűségének, szabadságának, megbecsülésének érdekében folytatott, elkötelezett küzdelmét, megkérdőjelezhetetlen tisztességét példaként állítjuk tanítványaink elé.

A fáradságos hat év után szívből kívánunk megérdemelt pihenést, sikeres feltöltődést további tudományos munkájához, de arra kérjük Önt, mint a tudományos és emberi értékeknek a mai Magyarországon talán leghitelesebb képviselőjét, hogy amikor okát látja, szólaljon meg a tudományos kutatásokat és a felsőoktatást érintő, általános kérdésekben is.

Szeged, 2020.08.10.

Tiszteletteljes üdvözlettel:
A. Sajti Enikő, professor emerita, az MTA doktora
Alexin Zoltán, adjunktus, PhD
Annus Irén, egyetemi docens, PhD
Badó Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Bagyánszki Mária, egyetemi docens, PhD
Bakró-Nagy Marianne, professor emerita, az MTA doktora
Balázs Mihály, professor emeritus, az MTA doktora
Balogh Sándor, professor emeritus, CSc
Barát Erzsébet, egyetemi docens, PhD
Bari Ferenc, egyetemi tanár, az MTA doktora
Báthori Mária, professor emerita, az MTA doktora
Benedek György, professor emeritus, az MTA doktora
Benedict Mihály professor emeritus, az MTA doktora
Benkő Zsolt István, főiskolai tanár, PhD
Benyhe Sándor, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
Berkesi Ottó, egyetemi docens, CSc
Bernáth Árpád, professor emeritus, laureatus academiae
Bibok Károly, egyetemi docens, dr. habil.
Blázsik Zoltán, adjunktus, PhD
Boldogkői Zsolt, egyetemi tanár, az MTA doktora
Bombitz Attila, egyetemi docens, dr. habil.
Boros Mihály, egyetemi tanár, az MTA Doktora
Csákány Béla, professor emeritus, az MTA doktora
Csapó Benő, egyetemi tanár, az MTA doktora
Csendes Tibor, egyetemi tanár, az MTA doktora
Csernay László, professor emeritus, az MTA doktora
Csirik János, professor emeritus, az MTA doktora
Csörgő Sándorné Bata Zsuzsanna, egyetemi tanár, az MTA doktora
Csúri Károly, professor emeritus, az MTA doktora
Czédli Gábor egyetemi tanár, az MTA doktora
Deák Ágnes, egyetemi tanár, az MTA doktora
Deli Mária, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
Dér András, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
Dombi György, professor emeritus, dr. habil.
Dombi József, professor emeritus, az MTA doktora
Duda Ernő, professor emeritus, az MTA doktora
Farkas Beáta, egyetemi tanár, dr. habil.
Farkas Zsuzsanna főiskolai tanár, PhD
Farsang Andrea, egyetemi tanár, az MTA doktora
Fehér László, egyetemi tanár, az MTA doktora
Fekete Éva, professor emerita, az MTA doktora
Fenyvesi Anna, egyetemi docens, dr. habil.
Fogarasi György, egyetemi docens, PhD
Földes István, c. egyetemi tanár, az MTA doktora
Földi Péter, egyetemi docens, dr. habil.
Galambos Gábor professor emeritus, az MTA Doktora
Gazdag-Tóth Boglárka, tudományos főmunkatárs, PhD
Gálfi Márta, főiskolai tanár, dr. habil.
Gécseg Zsuzsanna, egyetemi docens, dr. habil.
Gingl Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora
Görög Sándor, SZTE honoris causa, az MTA rendes tagja
Griechisch Erika, tudományos munkatárs, PhD
Gyémánt Iván Károly, ny. egyetemi docens, dr. habil.
Gyimesi Tímea, egyetemi docens, dr. habil.
Hannus István, professor emeritus, az MTA doktora
Hantos Zoltán, professor emeritus, az MTA doktora
Hegyi Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora
Hernádi Klára, egyetemi tanár, az MTA doktora
Hetesi Erzsébet, egyetemi tanár, PhD
Hodúr Cecília, egyetemi tanár, az MTA doktora
Hódi Klára, professor emerita, az MTA doktora
Hódosy Annamária, adjunktus, PhD
Hohmann Judit, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár, dr. habil.
Iván Szabolcs, adjunktus, PhD
Ivanics Mária, professor emerita, az MTA doktora
J. Nagy László professor emeritus, az MTA doktora
Jászay Tamás, adjunktus, PhD
K. Horváth Eszter, egyetemi docens, dr. habil.
Kahán Zsuzsanna, egyetemi tanár, az MTA doktora
Karsai Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora
Karsai László, professor emeritus, az MTA doktora
Kasza Péter, egyetemi docens, dr. habil.
Kata Mihály, professor emeritus, az MTA doktora
Katona Tamás, professor emeritus, dr. habil.
Katona Tünde, egyetemi docens, PhD
Kelemen Zoltán, egyetemi docens, dr. habil.
Kenesei István, professor emeritus, az MTA levelező tagja
Kérchy Anna, egyetemi docens, dr. habil.
Kérchy László, egyetemi tanár, az MTA doktora
Kérchy Vera, adjunktus, PhD
Kincses Zoltán, adjunktus, PhD
Kiss Attila, egyetemi docens, dr. habil.
Kiss Tamás, professor emeritus, az MTA doktora
Klukovits Lajos, c. egyetemi tanár, CSc
Keszthelyi-Szabó Gábor, rector emeritus, az MTA doktora
Kocsis Mihály, egyetemi tanár, az MTA doktora
Kopasz Katalin, adjunktus, PhD
Kőrössy Judit, egyetemi docens, dr. habil.
Kovács Kornél Lajos, professor emeritus, az MTA doktora
Kovács Lajos, tudományos főmunkatárs, dr. habil.
Kovács Péter, egyetemi docens, dr. habil.
Kovács Szilvia, adjunktus, PhD
Krémer Sándor, egyetemi docens, dr. habil.
Krisztin Tibor, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Kulcsár Valéria, egyetemi docens, dr. habil.
Kürtösi Katalin, egyetemi tanár, az MTA doktora
Lehoczki Endre, professor emeritus, az MTA doktora
Lencsés Gyula, adjunktus, PhD
Lengyel Imre, egyetemi tanár, az MTA doktora
M. Tóth Tivadar, egyetemi tanár, az MTA doktora
Madarász Klára, ny. egyetemi docens, PhD
Majó-Petri Zoltán, egyetemi docens, PhD
Marsi István, főiskolai tanár, PhD
Máté Zsuzsanna, főiskolai tanár, dr. habil.
Máté-Tóth András, egyetemi tanár, az MTA doktora
Matuska Ágnes, egyetemi docens, dr. habil.
Mezősi Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora
Mingesz Róbert, adjunktus, PhD
Molnár Judit, egyetemi docens, dr. habil.
Nagy C. Katalin, tudományos munkatárs, PhD
Nagy Erzsébet, professor emerita, az MTA Doktora
Nánai László, professor emeritus, dr. habil.
Németh Miklós, egyetemi docens, PhD
Németh T. Enikő, egyetemi tanár, az MTA doktora
Németh Zsuzsanna, adjunktus, PhD
Nyúl László, egyetemi docens, dr. habil.
Orcsik Roland, adjunktus, PhD
Palágyi Kálmán, egyetemi docens, dr. habil.
Papp Gyula, kutató professzor, az MTA rendes tagja
Papp Sándor, egyetemi tanár, az MTA doktora
Pavlovits Tamás, egyetemi tanár, az MTA doktora
Pluhár András, egyetemi docens, PhD
Rácz Lajos, egyetemi tanár, az MTA doktora
Rajkó Róbert, egyetemi tanár, dr. habil.
Rakonczay Zoltán, professor emeritus, az MTA doktora
Rárosi Ferenc, egyetemi tanársegéd
Rázga Zsolt, tudományos munkatárs, PhD
Róna-Tas András, professor emeritus, az MTA rendes tagja
Rozgonyiné Molnár Emma, magiszter emerita, CSc
Rudas László, egyetemi tanár, az MTA doktora
Sághy Miklós, egyetemi docens, dr. habil.
Seres László, professor emeritus, az MTA doktora
Simon Lajos, ny. egyetemi docens, CSc
Sinkovics Balázs, adjunktus, PhD
Sipőcz Katalin egyetemi docens, dr. habil.
Sonkodi Sándor, professor emeritus, az MTA doktora
Soós Gyöngyvér, professor emerita, PhD
Szabad János, professor emeritus, az MTA doktora
Szabó Gyula egyetemi tanár, az MTA doktora
Szabó Péter Gábor, adjunktus, PhD
Szajbély Mihály, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szalai Anikó, egyetemi docens, dr. habil.
Szalai Tamás, tudományos munkatárs, PhD
Szanyi Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szász Géza, egyetemi docens, PhD
Szécsényi Tibor, adjunktus, PhD
Székely Melinda, egyetemi docens, PhD
Szendrei Ágnes, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szendrei Mária, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szeverényi Sándor, adjunktus, PhD
Szilasi László, egyetemi docens, PhD
Szilágyi Zsófia, egyetemi tanár, az MTA Doktora
Szirmai Éva, főiskolai docens, PhD
Szőnyi György Endre, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szörényi László, professor emeritus, az MTA doktora
Tamás Ágnes, adjunktus, PhD
Toldi József, egyetemi tanár, az MTA doktora
Tomka Béla, egyetemi tanár, az MTA doktora
Tóth László, egyetemi docens, dr. habil.
Tóth Szergej, főiskolai tanár, PhD
Újvári Edit, egyetemi docens, dr. habil.
Vadai Gergely, adjunktus, PhD
Varró András, egyetemi tanár az MTA doktora
Vilmányi Márton, egyetemi docens, PhD
Vinkó József, tudományos főmunkatárs, az MTA doktora
Visy Csaba, professor emeritus, az MTA doktora
Voszka Éva, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Williams, Thomas A., adjunktus, PhD
Zádor Ernő, egyetemi tanár, az MTA doktora
Zimonyi István, egyetemi tanár, az MTA doktora”