Nem szavazták meg az eredeti napirendet, így nem szavaztak ma az egyetem átnevezéséről

Hosszas sorban állás, lázmérés, egészségügyi állapottal kapcsolatos papírok kitöltése és kézfertőtlenítés előzte meg az SZTE-szenátusának mai ülését. Talán ennyien még sosem voltak kíváncsiak egy ülésre. Nem csoda, ugyanis ma szavaztak az SZTE nevének megváltoztatásáról.

Mint ismeretes, hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése, a tanácskozás legfőbb kérdése az intézmény nevének megváltoztatása. Az új név a Szent-Györgyi Tudományegyetem, Szeged (rövidítve továbbra is: SZTE) lenne, amit angolul a Szent-Györgyi University of Szeged (rövidítve: SZU) formátumban használnának.

Korábban a Veritas, Virtus, Libertas nevű hallgatói csoportosulás nyílt levéllel fordult a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzataihoz, hogy még a szavazás előtt megtudják, hogy mi a HÖK-ök álláspontja, illetve hogyan mérték fel a hallgatóság véleményét az üggyel kapcsolatban. Az EHÖK válaszában a kérdést illetően kifejezte, minden képviselő saját belátása szerint fog szavazni, mindemellett kifejezetten támogatjuk és szorgalmazzuk a nyílt egyetemi döntéshozatali folyamatokat.

A második emeleti dísztermében volt az ülés, ahová a hallgatók egy csoportja is be szerette volna jutni. Erre joguk is lett volna, ugyanis az SZMSZ szerint a szenátusi ülések minden egyetemi polgár számára nyitottak. Ezt viszont a vírus helyzet miatt nem engedték, mondván a teremben így nem lenne betartható a 1,5 méter előírt távolság. Az ajtóban történő hosszas huzavona után végül kompromisszum született, a diszterembe nyíló két ajtót kinyitották, és a hallgatók a folyosón állva hallgathattak végig az elhangzottakat. A szerencsésebbek, ugyanis hangosítás híján nem sok minden volt kivehető.

A felszólalók közül többen is a döntés elhalasztását javasolták, illetve azt, hogy a kérdést bocsássak széleskörű hallgatói diskurzusra, mivel erre az eddigiekben nem volt lehetőség. Az ellenérvek között elhangzott, hogy ezzel Szent-Györgyi Albert örökségét dobnák el, mire többen is elmondták, hogy nem Szent-Györgyi személyével van a baj, hanem azzal, hogy a kérdést nem előzte meg egyeztetés, illetve más dolgok is sejthetőek a háttérben.

A szenátus először arról szavazott, hogy elfogadják-e a beterjesztett napirendet. Ezt 19 igen, 27 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem fogadta el a szenátus. Majd arról szavaztak, hogy elfogadják-e a napirendet a kettesszámú napirendi pont, a névváltoztatás nélkül. Ezt 47 igennel, 0 nemmel el is fogadták. Így végül a kérdést levették a napirendről.