Nem költözik vissza Makóról a pszichiátria, de kapnak transzfert és fizetett utazási időt

Közleményt adott ki a Szegedi Tudományegyetem arról, hogy vissza szeretnék költöztetni az áprilisban Makóra száműzött pszichiátriai klinikát, melyet még tavasszal azért helyeztek át a hagymavárosba, hogy Szegeden nagyobb kapacitás álljon rendelkezésre a koronás betegeknek. A költöztetés fokozatos, addig is a dolgozóknak transzfert és fizetett utazási időt ígérnek.

Az egyetem szerint ez a megoldás lehetővé tette, hogy a Pszichiátria Klinika aktív betegellátása – a Szegedi Tudományegyetem többi klinikájától eltérően, melyek igen jelentős ágyszámkorlátozásra kényszerültek – továbbra is közel változatlan ágyszám mellett, szinte teljes kapacitással működhessen a járványügyi vészhelyzet alatt. A dolgozók ugyanakkor arra panaszkodtak, hogy még az útiköltségüket sem térítik meg nekik, és naponta kell ingázniuk a megyeszékhely és Makó között.

A járványügyi készenléti helyzet miatt továbbra is a jogszabályban meghatározott kapacitásokat kell készenlétben tartaniuk az intézményeknek a Covid-19-fertőzöttek ellátására, mindemellett vissza kell állítanunk a korábbi veszélyhelyzetben korlátozott betegellátási tevékenységet. A járványügyi készenléti helyzet nem indokolja a korábban járványügyi célra kijelölt, nagy kapacitású Kálvária sgt.-i telephely további fenntartását, így a készenléti helyzetben már jelentősen kisebb kapacitással működő Járványügyi Ellátó Központ új helyszínének a meglévő lélegeztetőkapacitások, és a szükséges ellátó egységek izolációjának lehetősége okán a Korányi fasor 8-10. sz. alatti telephelyet (I. sz. Belgyógyászati Klinika épülete) jelölte ki az SZTE vezetése. Ezzel egyidejűleg megkezdték a korábban máshová telepített szervezeti egységek ütemezett visszaköltöztetését a Kálvária sgt.-i telephelyre, mely helyen a járványügyi készültség fenntartása miatt most már belgyógyászati ágyaknak is helyet kell biztosítaniuk.

Mint a közleményből kiderül, a fentiekből következően a Pszichiátriai Klinika makói telephelyen működő egységeinek azonnali és teljeskörű visszaköltöztetése Szegedre még nem lehetséges. A jelenleg a makói telephelyen működő aktív fekvőbeteg osztály számára a Szeged, Északi Klinikapark, Korányi fasor 8-10. sz. alatti épületet tartják alkalmasnak. Ebben az épületben azonban a Járványügyi Ellátó Központ működtetését kell biztosítani.

A helyzet megoldására a Klinikai Központ egyeztetéseket kezdeményezett és tartott valamennyi érintett bevonásával, és ennek megfelelően a Pszichiátriai Klinika vezetőségének támogatása mellett elkészítette a teljes visszaköltözési ütemtervét:

  1. Akut fekvőbeteg-ellátás: 2020. szeptember 1-től Szegeden, az Északi Klinikaparkban, a Korányi fasor 8-10. sz. épület III. és IV. emeletén az akut pszichiátriai ellátás számára 44 ágyas aktív fekvőbeteg osztályt hoznak létre, azaz az aktív fekvőbeteg-ellátás visszakerül Szegedre.
  2. Ambulancia, gondozás: 2020. szeptember 1-től ugyanitt, Szegeden, a Korányi fasor 8-10. sz. alatt akut sürgősségi pszichiátriai ambulancia kialakítása.
  3. Oktatás, adminisztráció: 2020. szeptember 1-től Szegeden, a Korányi fasor 8-10. sz. alatt a magasföldszinten az oktatás, igazgatás, szakorvosképzés, kutatás, a két telephely közötti együttműködés szervezése, ill. további, nem közvetlen fekvőbeteg-ellátó feladatok számára igazgatási egység létrehozása.
  4. Új, korszerű, nagyobb Pszichiátriai Gondozó: 2020. október-novembertől Szegeden, a Mars tér 20. sz. alatti gondozó uniós beruházás keretében elkészül, használatba vehető.
  5. Rehabilitáció, krónikus ellátás: Ezen ellátások átmenetileg Makón maradnak. Amennyiben a Covid-19 járványhelyzet tartósan megnyugtatóan alakul a későbbiekben, és a kiterjesztett infektológiai ellátásra nem lesz szükség, a Korányi fasor 8-10. sz. alatti épület további egy emeletének (mindkét szárny), valamint az alagsor és magasföldszint további helyiségeinek biztosítása várható a Rehabilitációs Osztály, ill. további, jelenleg Makón elhelyezett vagy szünetelő osztályok számára. Ennek időpontját most felelősséggel nem tudták megmondani, legjobb esetben 2021. második negyedéve jön szóba.

A járványügyi helyzettől függetlenül, legkésőbb a Déli Klinikaparkban megvalósuló Infektológiai Központ végleges elkészülte után (kivitelezés küszöbén álló beruházás, várható befejezése 2022.) a tervek szerint a Korányi fasor 8-10. sz. alatti épület teljes egészében a Pszichiátriai Klinika számára kerül átadásra.

Az SZTE a dolgozók támogatását és megértését kéri a jelenlegi helyzet megoldásához, és minden tekintetben igyekszik megkönnyíteni az átállást. Ennek keretében

  • a klinika dolgozói, így a szakorvosjelöltek számára is, gépjármű-transzfert biztosít a makói telephelyre történő eljutáshoz,
  • az utazáshoz biztosított költségtérítést a jogszabályok alapján kezdettől fogva biztosítja az egyetem,
  • a rezidensek továbbra is a kinevezésük szerinti munkahelyen, az SZTE Pszichiátriai Klinikán teljesítenek gyakorlatot, a telephelyek ideiglenes változása a klinika betegellátó profiljának módosulásával nem jár,
  • a rezidensek és szakorvosjelöltek mentorálását, szakmai felügyeletét változatlanul meg tudja oldani a klinika, hiszen a szakorvosgárda rendelkezésre áll, valamint az ügyeleti tevékenység felügyeletét a hatályos jogszabályi előírások alapján végezzük továbbra is,
  • az SZTE, ezen belül az Általános Orvostudományi Kar is, a graduális és a posztgraduális pszichiátriai képzés céljára felajánlotta plusz informatikai eszközök beszerzését, valamint a telemedicinális, távoktatási kapcsolati kapacitások bővítését.

Mindazonáltal az SZTE egyértelműen vállalt célja, hogy fokozatosan, a fent leírtak szerint, a Pszichiátriai Klinika valamennyi betegellátó egységét visszaköltözteti a Klinikai Központ területére.