Majdnem Szegedre jött a világ legnagyobb autógyára

1929-ben szokatlan hírektől zengett a helyi sajtó Szegeden, felröppent ugyanis annak a híre, hogy az amerikai General Motors, amely mára a világ legnagyobb autógyártója, üzemet tervez építeni Magyarországon, sőt, Szegeden. De mi lett a tervekkel, miért nem lett a hazai autóipar fellegvára városunk?

Az ekkor még csak 21 éves vállalat már ekkor az Egyesült Államok egyik legsikeresebb autógyára volt. Autóikat azonban nem General Motors néven árulták, hanem olyan, a magyar fül számára is ismertebb nevekkel, mint a Chevrolet vagy az Opel. A GM megállíthatatlannak tűnt, hamar lépte át az óceánok szabta határokat, és a húszas évekre már a szegedi újságokban is jelentek meg hirdetéseik.

„Amikor az autóipar óriási fejlődése nyomán rájöttek arra, hogy a közönség többet kíván, mint csupán egy kis, olcsó kocsit, a General Motors piacra hozta a Chevrolet-t, amely egyesíti magában a drága autók előnyeit és a kis kocsik alacsony árát. Ez a bámulatos eredmény úgy vált lehetségessé, hogy évek hosszú sorén át kipróbált módszerekkel sikerült a legnagyobb munkamegtakarítást elérni és így az előállítási költségeket a legminimálisabbra csökkenteni” – írja egy korabeli hirdetés.

A General Motors egyik márkája, a Chevrolet hirdetése 1928-ból. Fotó: Délmagyarország, 1928. január 8. / Hungaricana

1929. január 10-én aztán egy felettébb kecsegtető történettel jelent meg a Délmagyarország aznapi száma: „A napokban egyes lapok megírták, hogy az egyik legnagyobb amerikai automobilgyár, a General Motors Companie azzal a tervvel foglalkozik, hogy Magyarországon egy automobilgyárat állít fel, amely a belföldi szükséglet ellátásán kívül a balkáni piacokra is kiterjeszti működését. A General Motors Co. londoni vezérügynöksége, aki a tárgyalások vezetésével van megbízva, már járt is Magyarországon és az alapítási terv ügyében összeköttetésbe lépett Wekerle Sándor pénzügyminiszterrel. Egy ilyen, nagyobb szabású alapítás, amely 500 munkást foglalkoztat, kétségtelenül igen nagy jelentőséggel bírna Szeged gazdasági életére, amelyet a trianoni határmegállapítás válságos helyzetbe hozott. Ebből a szempontból kiindulva, a szegedi kereskedelmi és iparkamara a város tanácsával történt megbeszélés alapján kérdést intézett Budapestre az alapítási tervet illetően és gondoskodott arról, hogy amennyiben az amerikai vállalatnak az alapítási szándéka tényleg fennáll, figyelme a pénzügyminiszterrel folyó tárgyalások során Szegedre irányíttassék. A kamara ugyanis kétségtelennek tartja, hogy amennyiben egy ilyen vállalat Szegeden telepednék meg, az nemcsak a városra nézve bírna igen nagy jelentőséggel, hanem nagyon megfelelne az alapítani szándékolt automobilgyár érdekeinek is, mert a szomszédos helyzetnél fogva, a meglevő vasúti és vízi összeköttetések mellett Szegedről a balkáni piacokat aránylag könnyen lehetne felkeresni.

Szeged látképe ekkoriban még tele volt tűzdelve gyárkéményekkel, a General Motors sem lógott volna ki a sorból. Fotó: Weinstock Ernő

Az ügy pedig nem állt meg, két héttel később már maga Klebelsberg Kunó is ígéretet tett, hogy mindent elkövet majd, hogy Szegeden épüljön fel az új gyár.

„Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy a legnagyobb amerikai automobilgyárak egyike, a General Motors Co. tervbe vette, hogy Magyarországon automobilgyárat létesít és londoni vezérképviselőjet megbízta, hogy a szükséges tárgyalásokat megindítsa. Ebből az alkalomból a szegedi kereskedelmi és iparkamara felterjesztéssel fordult Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez, aki a lapok közlése szerint az amerikai vállalat megbízottjával a tárgyalásokat vezeti, hogy a tekintetbe jövő városok között elsősorban Szeged vétessék figyelembe, amelyet a trianoni határmegállapítás a legnehezebb viszonyok közé sodort A kamara ennek a felterjesztésnek támogatására felkérte a város országgyűlési képviselőit, akik közül Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és Peidl Gyula meleghangú levélben közölték, hogy a kereskedelmi és pénzügyminiszternél mindent el fognak vetni, hogy amennyiben az alapítási terv a megvalósítás stádiumába kerül, a gyár Szegeden állíttassák fel” – írja a Délmagyarország január 25-ei száma.

A történet maradhatott volna ennyiben is, hiszen sokszor sok mindent megígértek már a vezetők, nem csak Szegeden. Pár hónap elteltével, az év áprilisában azonban újabb, nem kis mértékű előrelépés történt, ezúttal a vállalat részéről.

Fotó: Házi Tájékoztató, 1929. április 4. / Hungaricana

A GM tehát döntött, s Szegeden kívánja felépíteni új gyárát.

A Prágai Magyar Hírlap másnap részletesebben ír az eseményről. Tudomásuk szerint a vállalat még tavasszal szeretné felépíteni az üzemet, melyben a megnyitáskor 1 000 főt dolgoztatnak majd.

A történet azonban itt véget ér, ugyanis 1929 már a nagy gazdasági világválság első esztendeje volt, ezért a GM elállt terveitől, és azokhoz sosem tért vissza. Bár nem tudni milyen kocsikat készítettek volna, de akár ilyen Chevrolet Master 85 Town Sedan-ok is gurulhattak volna ki a szegedi üzemből, ha az megvalósul.

Fotó: Fortepan
Fotó: Fortepan