Hosszabbítás a szociális lakások bérlőinek, és mentesítés a közterület-használati díj alól

Botka László polgármester a rendkívüli járványügyi helyzet miatt rendeletben hosszabbította meg azoknak a határozott idejű szociális bérlőknek a lakásbérleti szerződését akiknek a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtt járt le a bérleti jogviszonyuk, kérelmüket ugyan határidőben benyújtották, de még nem bírálták el, illetve akiknek a veszélyhelyzet hatálybalépését követően szűnt, szűnik meg a bérleti jogviszonyuk – írja közleményében az önkormányzat.

Esetükben a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 60. napon szűnik meg a lakásbérleti szerződésük. A polgármester azért döntött így, mert a rendkívüli járványügyi helyzetben a személyes ügyintézés veszélyforrást jelent, és a szükséges igazolások beszerzése is komoly nehézségekbe ütközik.

Az önkormányzat a gazdasági következmények enyhítése érdekében segíti azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek, akik érvényes közterület-használati engedély birtokában közterület-használatot folytatnak.

A rendelet szerint azok a vállalkozások, amelyek a közterületen lévő felépítményben folytatott tevékenységüket március 31-ig teljes mértékben megszüntetik, április 1-jétől mentességet kapnak a közterület-használati díj fizetési kötelezettsége alól a veszélyhelyzet elhárulásáig, illetve azok a vállalkozások, amelyek olyan érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, amely a március 31. napját követő, veszélyhelyzet fennállása alatti időszakra esik, és nem kezdik meg a tevékenységüket, úgy ezen időszakra mentesülnek a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.

Egy korábbi rendelet szerint, ha március 31-ig bezárják a bérleményüket és az üzlethelyiségükben folytatott tevékenységüket szüneteltetik azok az üzletek és vendéglátóhelyek, amelyek önkormányzati tulajdonú ingatlanban működnek, és ezt az IKV Zrt.-nek igazolják, akkor április 1-jétől mentesülnek a bérletidíj-fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig. Ha valaki az önkormányzati tulajdonú ingatlant másnak adta albérletbe, akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy az albérlőjének semmit sem kellett fizetnie a bezárás után.

A bérlemény, az üzlet átmeneti zárva tartásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanban és a közterületi felépítményben működő tevékenység szüneteltetéséről szóló nyilatkozatok benyújtásának határideje április 8. „Szeged város önkormányzata továbbra is arra kér mindenkit, hogy ha teheti, maradjon otthon!” – zárja közleményét az önkormányzat.