Honvédelmi alapismereteket is oktatnak ősztől a szegedi egyetemen

A Szegedi Tudományegyetem és a Honvédelmi Minisztérium az oktatás, a kutatás területén korábbra visszanyúló eredményes együttműködését intézményesítette február 27-én. Az együttműködési megállapodás részeként szeptembertől az SZTE valamennyi képzésén meghirdetik a honvédelmi alapismeretek kurzust, ezzel is támogatva a katonai pálya ismertségét és népszerűsítését.

A Szegedi Tudományegyetem és a Honvédelmi Minisztérium az oktatás, a kutatás területén már korábban is sikeresen működött együtt. Ezt a közös munkát foglalták keretek közé és intézményesítették azzal az együttműködési megállapodással, amelyet Szabó István honvédelmi államtitkár, prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora és Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja írta alá 2020. február 27-én, a Szegedi Tudományegyetemen.

Köszöntő beszédében prof. dr. Rovó László elmondta, a megállapodás kiemelten  nemes célt szolgál, ez a cél pedig nem más, mint hazánk honvédelmi képességeinek erősítése. „Honvédségünk csak akkor lehet hatékony, ha birtokában van a harmadik évezred modern technikai eszközeinek, másfelől megfelelő létszámmal is rendelkezik. A szegedi egyetem képes mindkét alappillér erősítésében aktív szerepet vállalni. Egyrészt, tudományos központ vagyunk, tehát együttműködünk majd a különböző védelmi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában. Másfelől, oktatási intézményként sok ezer hallgatónkat fogjuk arra ösztönözni, hogy tartalékosként, vagy a diploma megszerzését követően a katonai pályát akár fő hivatásként választva minél többen vegyenek részt a magyar honvédelem további fejlesztésében” – mondta prof. Dr. Rovó László.

Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja köszöntőjében azt hangsúlyozta, a Szegedi Tudományegyetemen szeptembertől valamennyi szakon meghirdetik a  honvédelmi alapismeretek kurzust. A tananyag kidolgozásában, fejlesztésében együttműködnek a minisztérium szakembereivel. A toborzás elősegítése érdekében az egyetemi tantervek keretei között két kredit jóváírását biztosítják minden hallgató számára, aki önkéntes tartalékos jogviszonyban áll, az alapkiképzést már teljesítette, és az erről szóló igazolást bemutatja.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

„Úgy gondolom, az erkölcsi vonzerő mellett ez jelentős ösztönzést jelent majd a fiataloknak. Ami pedig a kutatási és tudományos együttműködést illeti: kölcsönösen vállaljuk, hogy rendszeresen tájékoztatjuk egymást a nyílt szakmai konferenciákról, és a különböző oktatási lehetőségekről. Emellett létrehozunk egy olyan komplex, civil-katonai tudásbázist, amely lefedi mind a honvédelem és a hadtudomány, mind pedig azok interdiszciplináris tudományterületeit” – fogalmazott Dr. Fendler Judit.

Szabó István honvédelmi államtitkár arról beszélt: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programon dolgozik, amelynek célja olyan megújított honvédelmi rendszer és a honvédség kialakítása, amely megfelel a 21. századi kihívásoknak. A Zrínyi Program révén teljes technológiai megújulás előtt áll a honvédség, az együttműködésnek köszönhetően pedig a magyar honvédség tagjai számára képzési és továbbképzési lehetőségek nyílnak meg az egyetemen a szakemberképzés területén.

„A honvédelem ügye össztársadalmi ügy és egyben nemzeti feladat, ezért a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség keresi a szövetségeseket. Az egyetem természetes terepe a megfelelő utánpótlásnak. Az együttműködés fontos célja a tartalékos rendszer népszerűsítése. A Szegedi Tudományegyetemen népszerű az önkéntes tartalékos szolgálat, jelenleg a szegedi egyetem több mint ötven hallgatója szolgál tartalékosként, remélhetőleg ez a szám a jövőben növekedni fog” – mondta Szabó István honvédelmi államtitkár.