SZTE EHÖK: minden képviselő saját belátása szerint fog szavazni az egyetem névváltoztatásáról

Ahogy azt megírtuk, szegedi egyetemisták nyílt levélben fordultak a hallgatói önkormányzatokhoz az SZTE névváltoztatásának ügyében. Megjött az EHÖK válasza.

Sajtóhírek szerint hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése, a tanácskozás legfőbb kérdése az intézmény nevének megváltoztatása lesz. Úgy hírlik, hogy az új név a Szent-Györgyi Tudományegyetem, Szeged (rövidítve továbbra is: SZTE) lehet, amit angolul a Szent-Györgyi University of Szeged (rövidítve: SZU) formátumban használnának.

Veritas, Virtus, Libertas nevű hallgatói csoportosulás nyílt levéllel fordult a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzataihoz, hogy még a szavazás előtt megtudják, hogy mi a HÖK-ök álláspontja, illetve hogyan mérték fel a hallgatóság véleményét az üggyel kapcsolatban.

Az EHÖK a következő választ juttatta el szerkesztőségünkhöz:

„Kedves Hallgatók!

A VVL csoport kérdéseire reagálva az Egyetem átnevezésével kapcsolatos rendelkezésünkre álló információkat ezúton szeretnénk megosztani veletek.

A 2020. október 26-ára összehívott szenátusi ülés legfőbb tervezett napirendi pontjáról, a Szegedi Tudományegyetem névváltoztatásáról, szóbeli értesítést október 20-án, a szenátus tagjainak többsége, ezen szenátorok közé tartoznak a hallgatói képviselők, hivatalos írásbeli tájékoztatást október 21-én kapott. A kérdést illetően minden képviselő saját belátása szerint fog szavazni, mindemellett kifejezetten támogatjuk és szorgalmazzuk a nyílt egyetemi döntéshozatali folyamatokat.

Vigyázzatok magatokra! Vírus mentes ZH időszakot!

SZTE EHÖK”

 

UPDATE (2020. 10. 25. 18:17): Időközben a VVL hallgatói csoportosulás eljuttatta hozzánk az EHÖK válaszára adott válaszát.

„Tisztelt EHÖK!

Ha minket nem is méltattatok válaszra, legalább sajtónak eljuttattátok az álláspontotokat. Ez az álláspont pedig rövidsége ellenére igen beszédesre sikerült.

Egyetlen mondatban (!) kijelentettétek, hogy minden képviselő saját belátása szerint (fordítok: úgy, ahogy jól esik majd neki) fog szavazni a névváltoztatásról, majd amellett törtök lándzsát, hogy “támogatjuk és szorgalmazzuk a nyílt egyetemi döntéshozatali folyamatokat”.

Képviselőink, HÖK-ösök, hallgatótársaink, srácok… a mondat két része tökéletes ellentétben áll egymással. Ez nem hallgatói érdekképviselet. Ez nem az a szellemiség, mint amiért Október 16-án, aztán 23-án kiálltatok. Ez árulás. Azok elárulása, akik megválasztottak titeket, és akiket ti képviseltek.

Kedves szenátusi delegált!

A probléma nem Szent-Györgyivel van, hanem az egyetemi vezetőség arrogáns, antidemokratikus és álkorrekt hozzáállásával. Ti most ezen a hamis oldalon vagytok. De még van idő változtatni. Csatoljuk nektek is azt a kérést, amit a Szenátus mindegyik tagjának eljuttattunk. 

Önt, mint a Szegedi Tudományegyetem felelős és demokratikusan megválasztott szenátusi tagját, a következők megfontolására és képviseletére kérjük:

  1. A névváltoztatás kérdésében az egyszerű többséggel történő szavazás felelőtlen, a kérdés súlyához képest nem arányos. A névváltoztatás csak akkor kerüljön elfogadásra, ha azt a Szenátus egyhangúlag, százszázalékos támogatottsággal elfogadja. Vagy
  2. A névváltoztatás az egyetemi polgárság egészét érinti. A kérdésben a legszélesebb nyilvánosság előtt és a lehető legdemokratikusabb módon kell dönteni. Az Szenátus, az egyetemi vezetőség és/vagy a Hallgatói Önkormányzatok szervezzenek népszavazást, melyen az egyetem összes polgára elmondhatja a véleményét és dönthet az egyetem jövőjéről. A szervező gondoskodjon a népszavazás tisztaságáról, titkosságáról és érvényességéről! Illetve
  3. NE TÁMOGASSA titkos szavazás és/vagy zártkörű ülés elrendelését! Mivel sem költségvetési, sem személyi kérdést érintő ügyben nem kell dönteni, ezért indokolatlan zárt ülés, illetve titkos szavazás elrendelése. Az egyetemi polgárságnak joga van részt venni a Szenátus ülésén, joga van ismerni a képviselők döntését, akár név szerint is.
  4. Ha a fenti feltételek egyike sem tud teljesülni, arra kérjük Önt, hogy az egyetem átnevezéséről szóló szavazáson voksoljon NEM-mel. Vagy
  5. Vonuljon ki a Szenátus üléséről, hogy az határozatképessége elvesztésével ne tudjon döntést hozni a névváltoztatásról.

Nyerjetek időt a párbeszédhez, folytassatok párbeszédet, és képviseljetek minket!

Nektek is vírusmentes ZH időszakot kívánunk.

Üdv

VVL”