A bölcsészkar tanárai is csatlakoztak a NAT-elleni tiltakozáshoz

Kedden egy közös nyilatkozat formájában adtak hangot az új Nemzeti Alaptanterv elleni tiltakozásuknak az állami egyetemek irodalomtudományi intézetei, a Debreceni Egyetem intézetének dolgozói és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom- és Kultúratudományi Bizottsága. A szegedi egyetem tanárai akkor nem voltak a listán, most kiderült, hogy félreértés történt.

A tiltakozó nyilatkozat szerint az aláírók az összes fontos szakmai szempontból kifogásolják az új Nemzeti Alaptantervet, és annak visszavonását kérik a kormánytól. Az irodalmárok úgy látják, az új NAT nem segíti a diákok olvasóvá válását, emellett a kötelezően tanítandó irodalmi törzsanyag túl nagy, összetétele pedig szakmailag nem kellően megalapozott. Véleményük szerint a 7-8. évfolyamtól életbelépő időrendi rendezőelv is kifogásolható, valamint azt vélelmezik, hogy az új NAT az irodalomoktatásra erkölcsi és világnézeti elvek terjesztésének eszközeként tekint.

Az aláírók közül az egyházi egyetemek, valamint a Szegedi Tudományegyetem maradt ki. Utóbbi, mint kiderült félreértésből, mert ahogy az Index írja, bár a SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete valóban nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az ott dolgozók igen.

Az Index megemlíti továbbá, hogy a Debreceni Egyetem külön el is határolódott a nyilatkozatot aláíró tanáraitól, közleményük szerint „az intézményhez kötődő aláírók véleményét a Debreceni Egyetem az aláírók magánvéleményének tekinti, az nem az intézmény hivatalos álláspontja.”

Szegedről a következő egyetemi irodalomtanárok csatlakoztak a tiltakozáshoz:

 • Prof. Dr. Fried István professor emeritus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • Dr. Fogarasi György egyetemi docens, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • Dr. Gere Zsolt egyetemi adjunktus, Magyar Irodalom Tanszék
 • Dr. habil. Hansági Ágnes egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék
 • Dr. Hász-Fehér Katalin egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék
 • Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • Dr. habil. Kelemen Zoltán egyetemi docens, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • Dr. Keserű Gizella tudományos munkatárs, Magyar Irodalmi Tanszék
 • Dr. Kérchy Vera egyetemi adjunktus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • Dr. Latzkovits Miklós egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék
 • Dr. Nagyillés János intézetvezető egyetemi docens, Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék
 • Prof. Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
 • Dr. habil. Szabó Gábor egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék
 • Prof. Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Prof. Dr. Szilágyi Zsófia tanszékvezető egyetemi tanár, Magyar Irodalmi Tanszék
 • Dr. Török Ervin egyetemi adjunktus, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
 • Dr. habil. Virág Zoltán egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék

(via)